• مرتضی صارمی

    عضو
    19 دی 1400 در 11:04 بعد از ظهر

    سلام استاد عظیمی

    یکی از واحدهای صنعتی برای استعلام بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان از شرکت های بیمه می خواهد که مرور زمان بر خلاف آیین نامه از ۲ سال به ۵ سال افزایش یابد، ماهم هرچقدر اصرار می کنیم که نمی شود، چون احساس می کند حق بیمه بالایی دارد و از فضای رقابتی بعضا ناسالم برخی شرکت های بیمه در دادن امتیازهای اینچنینی خبر دارد، اصرار دارد که این کار انجام شود. نظر شما برای ما راهگشاست.