• فرهاد عظیمی

    عضو
    19 دی 1400 در 11:29 قبل از ظهر

    من هم با این عقیده موافقم. اگر پزشکی قانونی ارتباط مستقیمی بین فوت و حادثه یک ماه پیش پیدا کند، و در رای دادگاه این موضوع منعکس شود غرامت فوت از محل بیمه نامه حوادث راننده قابل پرداخت است.