• امیرحسین خداپناهی

  عضو
  14 آبان 1399 در 10:07 قبل از ظهر

  متاسفانه همیشه و همه جا و به طور کلی در تمامی زمینه ها بعضا مشاهده می گردد افرادی هستند که به دنبال سودجویی آن هم به طرق غیر متعارف و انواع سوء استفاده ها می باشند که شرکت های بیمه نیز از منظر پرداخت خسارت و حتی صدور بیمه نامه نیز می توانند یکی از مواردی باشند که مورد این سو استفاده ها قرار می گیرند.

  در مورد قسمت اول سوال اگر بیمه گذار مبلغ خسارت را نقدا از مقصر حادثه دریافت نمایید نظر به اینکه این صرفا یک توافق بین طرفین بوده و هیچ جای دیگر نه ثبت و نه اعلام می گردد لذا هیچ گونه قابلیت پیگیری ندارد .

  به طور کلی جهت جلو گیری از اینگونه موارد می بایست هنگام اعلام خسارت به شرکت های بیمه کارشناسان به موارد ذیل دقت و پس از اطمینان نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.

  دقت نظر کافی در اطلاعات ثبت شده در فرم اعلام خسارت و کنترل وضعیت ظاهری مواضع آسیب دیده و تخمین زمان وقوع آن( به منظور رعایت 10 شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه) – ( به طور مثال شخصی مراجعه و ادعا می نماید طی دو روز گذشته دچار خسارت از ناحیه درب خودرو شده، پس از مراجعه و بازدید از خودرو مورد بیمه، کارشناس متوجه می شود وقوع خسارت موبوط به دو روز قبل نبوده و این آسیب حداقل یک و شاید چند ماه باشد که رخ داده )

  صحبت با بیمه گذار در مورد کم و کیف وقوع حادثه و تطبیق آن با واقعیت با توجه به بازدید صورت گرفته و مواضع آسیب دیده خودرو مورد بیمه

  در خواست گزارش و یا کروکی در مواردی که حادثه دارای مقصر ثالث می باشد با رعایت قوانین و مقررات موجود و محدودیت ها

  انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش

  به طور کلی به نظر اینجانب شرکت های بیمه می بایست در انتخاب، آموزش و تعیین وضایف با توجه به مهارت و علایق هرکدام از کارشناسان خویش دقت نظر کافی را داشته و کارشناسان نیز به همان اندازه در این زمینه و تمامی زمینه ها با دقت عمل نمایند چراکه شرکت های بیمه نیازمند کارشناس هستند نه اپراتور ثبت، تشکیل، بازدید، اعلام مبلغ خسارت و صدور حواله برای زیاندیدگان .

  در مواردی که حادثه دارای مقصر شناخته شده باشد خسارت می بایست توسط مقصر حادثه جبران گردد در غیر این صورت مطابق با ماده 14 شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه ( انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر ) ابتدا بیمه گذار می بایست کلیه حقوق خود را به بیمه گر بیمه بدنه منتقل نموده که در این موارد بیمه گر نسبت به جبران خسارت بیمه گذار اقدام و سپس به قائم مقامی زیاندیده جهت بازیافت خسارت به مقصر حادثه رجوع می نماید.

  نکته مهمی که در سوال جناب آقای توژان وجود دارد بخشش و گذشت از مقصر حادثه توسط بیمه گذار در زمان وقوع خسارت می باشد ( به طور مثال پس از وقوع حادثه زیاندیده بنا به هر دلیلی از دریافت خسارت توسط مقصر حادثه خودداری و گذشت و بعد می خواهد از بیمه نامه بدنه خودش استفاده نماید.)

  در این مورد با توجه به وجود مقصر شناخته شده، گذشت از ایشان و عدم دریافت خسارت نبا به هردلیل با توجه به عدم رعایت ماده 14 شرایط عمومی بیمه نامه های بدنه و بخشش حقی که متعلق به شرکت بیمه بوده است خسارت خارج از شمول تعهد بیمه گر و غیر قابل پرداخت می باشد.

  در مورد مرور زمان و عدم دریافت خسارت نیز موارد مذکور صدق نموده و نکته ای که وجود دارد این است که هرچقدر هزینه تعمیرات و لوازم گرانتر شود از طرفی ارزش خودرو مورد بیمه نیز افزایش می یابد در نتیجه اعمال ماده 10 میتواند بسیار کارآمد و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نماید.