• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  15 دی 1400 در 1:19 بعد از ظهر

  توضیح:

  در ظاهر به نظر می رسد که چنین تعارضی وجود دارد. برای رفع ابهام توضیحات زیر با یک مثال ارائه می شود:

  • بیمه گذار: پدر خانواده که بیمه نامه را خریده و متعهد پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه است.
  • بیمه شده: پدر خانواده که عمر او موضوع بیمه است و اگر در مدت قرارداد بمیرد، بیمه گر باید سرمایه بیمه را به ذیفنع بیمه نامه بپردازد.
  • ذینفع: خانم خانه که مقرر شده بود اگر بیمه شده فوت کند سرمایه بیمه به او برسد. ولی حالا هر دو همزمان فوت کرده اند.