• مهناز زاویه

  عضو
  15 دی 1400 در 12:52 بعد از ظهر

  سلام

  در سوال فرمودید بیمه شده و ذینفع همزمان فوت کنند! پس دوشخص وجود دارد

  درادامه گفتید بیمه شده و بیمه گذار یک نفر هست؟!

  متن سوال تعارض دارد.

  فوت همزمان هم بحث متفاوتی داره آیا در یک ساعت فوت شدند یا منظور یک روز. آیا طی حادثه هدم فوت شدند؟؟

  تمامی موارد جای بحث داره