• فرهاد عظیمی

  عضو
  15 دی 1400 در 12:37 بعد از ظهر

  اینکه مرور زمان در چه رشته هایی وجود دارد به شرایط عمومی رشته ها مراجعه کنید. معمولا دو سه ماده آخر شرایط عمومی است و اکثر رشته ها دارند.

  اما در خصوص سوال دومتان؛

  در رویه قضائی ایران قدرت قاضی بالاست و می تواند هیچ ترتیب اثری به این چنین نظریه هایی ندهد. اما میزان مهارت وکیل بیمه گر هم مهم است. ما در بیمه ملت چنین پرونده ای داشتیم و حتی بدون وکیل با یک مکاتبه منطقی با قاضی فلسفه مرور زمان و دلیل باقی بودن آن در بیمه را توضیح دادیم و ایشان هم پذیرفتند.

  اما آنچه غیر قابل انکار است اینکه قضات چندان اعتقادی به پابرجا بودن مرور زمان ندارند. این نظریه زمانی به درد می خورد که قاضی متقاعد شده و برای مستند کردن رای خود دنبال سندی است.