• جواد عبداله پور

  عضو
  14 دی 1400 در 7:25 بعد از ظهر

  سلام و احترام

  من این متن را امروز دیدم ولی در آخر باز متوجه نشدم که، مال به رهبر میرسه یا در اختیار دولت قرار میگیرد. ؟

  ماده 451:

  در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

  ماده ۸۶۶ قانون مدنی:

  در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

  اگر دقت کنیم این ماده صرفا موضوع را به حاکم واگذار کرده است. ولی در مورد اینکه ترکه چه می شود و حدود اختیارات حاکم و نحوه استفاده از ترکه به چه صورت خواهد بود چیزی بیان نکرده است.

  ماده۳۳۵ قانون امور حسبی:

  «درصورتی که ۱۰سال از تاریخ اتمام تحریر ترکه (منظور از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و بدهی های متوفی می باشد) بگذرد و در این مدت برای متوفی وارثی پیدا نشود ترکه به حساب خزانه دولت واریز می شود»

  بالاخره کدام نافذ است؟