• جواد عبداله پور

    عضو
    14 دی 1400 در 6:29 بعد از ظهر

    ممنون استاد

    در صورت امکان بفرمایید در کدام رشته بیمه‌ای مرور زمان وجود دارد و در کدام رشته وجود ندارد؟

    امکان دارد در یک پرونده‌ای بطور خاص بیمه‌ای، قاضی نظریه مشورتی اداره حقوقی را قبول نکند و همچنان بر حذف مرور زمان در قانون پافشاری نماید و رای را طبق نظر خود بدهد؟ در آنصورت تکلیف چیست؟