• فرهاد عظیمی

    عضو
    13 دی 1400 در 3:35 بعد از ظهر

    شما که هیچکدام نظر ندادین . باشه خودم می گم. 😏

    تازگی ها یعنی اوایل سال 1400 بیمه مرکزی کلوزهای جدید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان رو ابلاغ کرد. یکی از این کلوزها هزینه های پزشکی است که حتی اگر بیمه گذار مسئول آن هم شناخته نشود بیمه گر متعهد پرداخت می باشد. اگر بیمه نامه مسئولیتی این کلوز را داشته باشد، و همزمان پای یک بیمه درمان هم وسط باشد، در این حالت شرایط بیمه مضاعف برقرار است. البته نکته اینجاست که قرار نیست بیمه گر درمان پرداخت و سپس از بیمه گر مسئولیت بازیافت کند، بلکه هر دو بیمه گر یعنی بیمه گر درمان و مسئولیت مشترکاً باید این هزینه ها را جبران کنند.