• فرهاد عظیمی

    عضو
    13 دی 1400 در 7:47 قبل از ظهر

    سلام.

    بستگی به این دارد که بیمه نامه صادر شده «تمام خطر» بوده یا «با خطرات معین». معمولا در بیمه نامه های شهرداری اگر بصورت قرارداد صادر شده باشد در ماده دو به این موضوع اشاره می کند که تعهد بیمه گر به کدام شیوه است و اگر خطرات معین باشد در یکی از مواد بعدی قرارداد خطرات را ذکر می کند. در این حالت اگر حادثه پیش آمده در آن خطرات نگنجد تحت پوشش نیست.

    در بیمه نامه تمام خطر برعکس است. یا به خطرات اشاره نمی شود و یا به گونه ای نوشته می شود که تقریبا می توان گفت همه خطرات تحت پوشش است. در چنین بیمه نامه هایی ابتدا باید به سراغ استثنائات رفت. اگر در استثنائات نبود تحت پوشش بیمه نامه است.