• فرهاد عظیمی

  عضو
  12 دی 1400 در 12:11 بعد از ظهر

  سلام و سپاس بابت طرح این سوال کاملا به جا.

  اینطور نیست که بیمه گر بیمه بدنه اصلا حق مراجعه به مقصر را نداشته باشد. بلکه منظورم ما این است که به اندازه مسئولیش می تواند به وی مراجعه کند. بیایید با یک مثال دو حالت قبل و بعد از تصویب قانون خودروهای نامتعارف (منظور قانون بیمه شخص ثالث 1395) رو بررسی کنیم.

  فرض کنید یک پراید با یک بنز تصادف کند و راننده پراید مقصر باشد. میزان خسارت هم 100 میلون تومان باشد. پراید دارای بیمه نامه ثالث با پوشش مالی 20 میلیون تومان است. بنز هم دارای بیمه بدنه.

  حالت قبل از تصویب قانون خودروهای نامتعارف:

  • راننده بنز تصمیم می گیرد از بیمه نامه بدنه خود استفاده نماید.
  • بیمه گر بیمه بدنه از وی می خواهد که با امضاء فرمی، بیمه گر را قائم مقام (جانشین) خود نماید تا پس از پرداخت خسارت بنز، به راننده پراید مراجعه و خسارت را بازیافت نماید.
  • سپس خسارت صد میلیون تومانی بنز را پرداخت می کند و می رود که تمام صد میلیون تومن را از راننده پراید بگیرد.

  <div>حالت پس از تصویب قانون خودروهای نامتعارف</div><div>

  • راننده بنز تصمیم می گیرد از بیمه نامه بدنه خود استفاده نماید.
  • بیمه گر بیمه بدنه از وی می خواهد که با امضاء فرمی، بیمه گر را قائم مقام (جانشین) خود نماید تا پس از پرداخت خسارت بنز، به راننده پراید مراجعه و خسارت را بازیافت نماید.
  • سپس خسارت صد میلیون تومانی بنز را پرداخت می کند و می رود که تمام صد میلیون تومن را از راننده پراید بگیرد ولی راننده پراید می گوید درسته که به بنز صد میلیون تومان خسارت خورده و تو از محل بیمه بدنه صد تومن بهش دادی ولی طبق قانون من به عنوان راننده مقصر حداکثر تا میزان (مثلا 20 میلیون تومان) مسئولیت دارم و تو نمی توانی تمام صد میلیون تومان را از من مطالبه کنی. چون مسئولیت من طبق قانون محدود شده است.

  این حالتی بود که پای بیمه شخص ثالث وسط نباشد. وقتی پای بیمه شخص ثالث پراید هم وسط بیایید، به جای راننده پراید، این بار بیمه نامه شخص ثالث همان حرف ها را می زند.</div><div>

  پس دیدیم که بیمه گر بدنه صرفا تا میزان مسئولیت قانونی راننده مقصر حق بازیافت دارد نه بیشتر.

  </div>