• فرهاد عظیمی

    عضو
    11 دی 1400 در 10:52 قبل از ظهر

    اذیتمون نکن دیگه دکتر. تخفیف عدم خسارت چه ارتباطی به مقصر بودن یا نبودن بیمه گذار دارد. یک بحث محاسباتی (اکچوئری) و این امتیاز و عدم امتیاز مربوط به کسانی است که عملکرد یکساله آنها در تراز مالی حق «بیمه- خسارت» موثره. شما چه مقصر باشی و چه مقصر نباشی تراز را به سمت منفی به هم می زنی و باید این امتیاز را از دست بدهی. ولی وقتی خسارت نداشته باشی و یا داشته باشی و از بیمه ات استفاده نکنی تراز را به سمت مثبت به هم می زنی و باید پاداش بگیری.