• سید محمد ابراهیم نیا شیروانی

  عضو
  11 دی 1400 در 9:23 قبل از ظهر

  جناب آقای دکتر عظیمی عزیز، اختیار دارید. جواب تون نه شتاب زده بود و نه حاوی اشتباه.

  در خصوص قیاسی که فرمودین در بازرسی کالا توسط بازرس و احتمال اشتباه باید عرض کنم همانگونه که خود شما فرمودین اشتباه فرد بازرس در این مثال محرز می شود و به هر حال مسئولیت اشتباه متوجه ایشان خواهد بود ولی در بیمه بدنه خودروهای نامتعارف، مالک خودروی نامتعارف هیچ گونه قصوری مرتکب نشده است و تاوان اشتباه دیگری را پرداخت می نماید.

  اما در خصوص حمایتی بودن، طرح بنده هم با شما هم نظرم .

  اما اینکه چرا این حمایت از هر دو سو باید از سوی دارنده خودروی نامتعارف انجام گردد جای بحث دارد . یعنی دارنده خودروی نامتعارف بخاطر اینکه دارنده خودروی متعارف بی احتیاطی کرده و به ایشان آسیب زده هم باید الزاماً بیمه بدنه بخرد و هم خسارت از محل بیمه بدنه ش پرداخت بشه و بد قضیه اینکه در این طرح حمایتی ” تخفیفات ” که بقول آقای دکتر فتحی ” بحث انگیزشی دارد ” و بخاطر احتیاط بیشتر رانندگان و در واقع انتشار فرهنگ رانندگی می باشد بخواد از بین برود.