• محمدسعید الفتی

    عضو
    11 دی 1400 در 8:26 قبل از ظهر

    در صورت اثبات قصور پزشک و یا درمانگران رضایت نامه یا برائت نامه موجب معافیت از مسؤولیت آنها نمی گردد.