• باسلام و احترام

  نظر شخصی بنده کمی متفاوت است.

  به عقیده اینجانب خسارات مربوط به بیمه بدنه بطور کلی باید به دو بخش تقسیم شوند:

  1- خساراتی که بیمه گذار مسئول و مقصر حادثه شناخته می شود.

  2- خساراتی که خارج از اختیار و اراده بیمه گذار ایجاد می گردد.

  ✅ در خصوص خسارات مورد 1 ، تکلیف روشن است و کسر تخفیف عدم خسارت از بدیهیات است.

  ⛔در خصوص خسارات مورد 2، اعم از مبحث خودروهای نامتعارف ، سرقت و مواردی از این قبیل ، کسر تخفیف عدم خسارت به جهت عدم نقش و مسئولیت بیمه گذار ، دارای ابهام و اشکال است.

  بعبارتی از نظر حقیر ،فلسفه وجودی ((تخفیف عدم خسارت)) ، تشویق جهت رفتار و رانندگی صحیح است.

  متشکرم