• سید محمد ابراهیم نیا شیروانی

    عضو
    8 دی 1400 در 12:13 قبل از ظهر

    جناب صارمی عزیز درود بر شما

    سپاسگزارم بخاطر مشارکت تون

    تا آنجاییکه بنده مطلع هستم در این دست خسارتها ،بیمه گران اجازه استفاده از اصل جانشینی و ریکاوری خسارت را نخواهند داشت. اصل وجودی این قانون حمایت از اقشار ضعیف می باشد و اینکه تعداد زندانیان مالی کاهش پیدا کند . در فرمایشات جناب عظیمی و همچنین پاسخ بنده ذکر شده که این قانون یک قانونی حمایتی برای اقشارضعیف و آسیب پذیر می باشد و اگر چنانچه شرکت بیمه گر و یا خسارت دیده اجازه رجوع به مقصر حادثه را داشتند که اساسا” مکانیزم این قانون با مساله مواجه بود.