• مرتضی صارمی

    عضو
    7 دی 1400 در 6:22 بعد از ظهر

    با سلام بله، استفاده از بیمه برای دریافت خسارت روی تخفیفات تایر خواهد گذاشت. فلسفه تخفیف این بخش هم تشویق بیمه گذارانی است که از بیمه گرها خسارتی دریافت نمی کنند. اسم این نوع تخفیف هم گویاست: تخفیف عدم خسارت.

    بنده یکی از پاسخ های شما را هم مطالعه کردم. این اتفاق منجر به بی احتیاطی رانندگان در قبال خودروهای گرانقیمت نخواهد شد. چون شرکت های بیمه بعد از پرداخت خسارت از محل بیمه بدنه،‌ به نیابت از زیان دیده،‌ سراغ مقصر حادثه خواهند رفت.