• سلام دوستان گرامی

    لطفا به تعاریف ذیل از فرانشیز، توجه فرمایید. چه تفاوت های معناداری در این دو تعریف مشاهده میشه و آیا اصولا در نحوه محاسبه و اجرا متفاوت خواهد بود؟ لطفا مشارکت فرمایید. در انتها نظرات پیشنهادی و برداشت شخصی خود را اعلام میکنم .

    آیین نامه شماره 98 ( شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما)- تعریف فرانشیز: درصدی از هر خسارت قابل پرداخت که جبران آن بر عهده بیمه گذار باشد.

    آیین نامه شماره 99( آیین‌نامه بیمه‌های درمان)- تعریف فرانشیز: سهم بیمه‌شده یا بیمه‌گذار از خسارت ارزیابی شده که میزان آن وفق مقررات این آیین نامه تعیین می‌شود.