• مسعود مهرابی

  عضو
  6 بهمن 1400 در 8:22 قبل از ظهر

  سلام بشخصه طی سالیان گذشته بواسطه حضور در واحد خسارت حوادثی رو تجربه کردیم که ناشی از باز

  شدن بیموقع ایربگها بوده بطور مثال خودر در اتوبان حین عبور از دست انداز ایربگش باز شده و در نتیجه شوک وارده به راننده دچار حادثه و واژگونی شده ضمنا حوادث جزئی که خودرو آسیب خیلی کمی داشته اما در اثر باز شدن ایربگ

  بینی راننده یا سرنشین شکسته و خسارات مادی بدنی زیادی رو بهمراه داشته که زیاندیدگان با توجه به عدم آشنایی با حقوق خود و یا عدم آشنایی با روند پیگیری مسائل حقوقی از حق خود گذشت کردند اما با توجه به تصادفات اخیر و

  تبعات ناشی از عدم فعال شدن ایربگها و تبلیغات خوبی که در این زمینه برای آگاه سازی اذهان عمومی شده بصورت یک مطالبه عمومی شده امیدواریم تاثیر مثبتی بر روی کیفیت تولید. خودروهای داخلی اتفاق بیافتد.