معرفی نهادهای بیمه‌ای

اعضای شاب می توانند در این انجمن به معرفی بازیگران صنعت بیمه بپردازند. مانند: بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، صندوق تامین خسارت های بدنی، شرکت های بیمه و … .

خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای معرفی نهادهای بیمه‌ای

مشاهده 1 از 8 گفتمان

برای ایجاد یک گفتمان باید وارد حساب تان شده باشید.