خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای انجمن ادبيات بيمه واژگان "محاسب فنی" و "محاسبات فنی" جایگزین "اکچوئر" و "اکچوئری" شد.

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.