• نظریه مشورتی مرور زمان

 • محمدتقی آرام فر

  عضو
  26 آذر 1399 در 6:46 قبل از ظهر

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص مرور زمان در قانون بیمه

  شماره نظریه : 7/97/182

  تاریخ نظریه : 1397/02/05

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

  مرور زمان موضوع قوانین خاص از جمله قانون بیمه 1316 به قوت خود باقی و از شمول نظریه شورای نگهبان در سال 1361 خارج می باشد. / ریسک نیوز

مشاهده 1 از 1 پاسخ

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته جون ۲۰۱۸
حالا