خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای رشته هاي بيمه اي انجمن بیمه های مسئولیت نظریه مشورتی توقیف حساب شرکت بیمه و برداشت خسارت

 • نظریه مشورتی توقیف حساب شرکت بیمه و برداشت خسارت

  ارسال شده توسط ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب) در 4 اردیبهشت 1403 در 10:06 بعد از ظهر

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  تاریخ نظریه : 1402/12/07

  شماره نظريه : 7/1402/917

  شماره پرونده : 1402-68-917ع

  استعلام :

  در دعوای کیفری یا حقوقی زیان دیده از جرم به خواسته مطالبه ،دیه، چنانچه شرکت بیمه طرف دعوا قرار نگیرد و یا در پرونده کیفری مداخله نداشته باشد، آیا در مواردی مانند بیمه مسؤولیت کارفرما و پزشکان و یا دیگر موارد مشابه اجرای احکام کیفری میتواند حساب شرکت بیمه را توقیف و خسارت زیان دیده را از حسابهای مذکور

  برداشت کند؟

  پاسخ :

  برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت و یا صندوق مذکور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه باشد؛ در این صورت با رعایت مقررات مربوط، توقیف و برداشت محکوم به از حساب آنها بلامانع است. توضیح آنکه حکم مقرر در ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح ،دیات شلاق تبعید نفی ،بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری برای وصول دیه از شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمیتواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد.

 • 1 پاسخ

Log in to reply.