• محدودیت و ممنوعیت رانندگی

  ارسال شده توسط محمدتقی آرام فر در 9 آبان 1399 در 12:16 قبل از ظهر

  امروز با متن زیر مواجه شدم . دوستان نظرشون چیه :

  استثناء شدن بند ۴ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از قانون ثالث

  بر اساس نظریه مشورتی قوه قضائیه، حق رجوع شرکت بیمه به قائم مقامی زیان‌دیده به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی است مذکور در بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ امری استثنایی بوده و قابل تسری به مورد مذکور در فرض استعلام نمی‌باشد.

  به گزارش ریسک نیوز، قوه قضائیه برای استعلامی در رابطه با این که اگر فردی که به لحاظ تخلفات رانندگی به شرح ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دارای نمرات منفی به میزانی باشد که گواهی‌نامه او توسط پلیس ضبط شده مبادرت به رانندگی نموده و در این اثناء باعث بروز خسارت به وسیله نقلیه دیگر یا شخص ثالث گردد آیا مستحق بهره مندی از بیمه نامه می‌باشد، نظریه مشورتی ارائه داده که به شرح زیر است:

  شماره نظریه : ۱۴۵۸/۹۶/۷

  شماره پرونده : ۹۶-۱۶/۱۰-۸۵۲

  تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

  استعلام :

  اگر فردی که به لحاظ تخلفات رانندگی به شرح ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دارای نمرات منفی به میزانی باشد که گواهی‌نامه او توسط پلیس ضبط شده مبادرت به رانندگی نموده و در این اثناء باعث بروز خسارت به وسیله نقلیه دیگر یا شخص ثالث گردد آیا مستحق بهره مندی از بیمه نامه می‌باشد یا با توجه به صراحت ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که این اقدام را مصداق رانندگی بدون گواهی‌نامه دانسته از جانب شرکت بیمه قابل تعقیب از باب پرداخت خسارات می باشد به عبارت دیگر این فرد دارای گواهینامه و فاقد صلاحیت رانندگی است یا مانند کسی است که تاکنون مبادرت به اخذ گواهی‌نامه ننموده است.

  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

  حق رجوع شرکت بیمه به قائم مقامی زیان‌دیده به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی است مذکور در بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ امری استثنایی بوده و قابل تسری به مورد مذکور در فرض استعلام نمی‌باشد و اعمال مجازات تعزیری در ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نسبت به رانندگان موضوع تبصره ۴ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگان مصوب ۱۳۸۹ تنها در حدود یاد شده قابل اعمال است و موجب ایجاد حق رجوع برای شرکت بیمه نسبت به راننده مسبب حادثه که دارای گواهینامه رانندگی است، نخواهد شد.

  مستندات:

  بند ۴ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

  تبصره ۴- کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.

  بند “پ” ماده ۱۵ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵

  پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

  محمدتقی آرام فر پاسخ داد 3 سال، 6 ماه پیش 1 عضو · 0 پاسخ ها
 • 0 پاسخ ها

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.