خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای انجمن مباحث عمومی بیمه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)در بیمه و فقر صنعت بیمه ایران از بهره برداری از آن

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)در بیمه و فقر صنعت بیمه ایران از بهره برداری از آن

  ارسال شده توسط Unknown Member در 1 بهمن 1399 در 11:55 بعد از ظهر

  به خاطر دارم سالها پیش به واسطه علایقم به مسایل زیست محیطی وجغرافیا مخاطرات طبیعی، یکی از رشته هایی که موقع کنکور کارشناسی علاقه به ادامه تحصیل در آن را داشتم رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی بود که البته اولویت دومم وبعد از رشته مدیریت بیمه بود که تحصیل در رشته مدیریت بیمه باعث شدنتوانم دنبال علاقه دومم باشم ، با این حال وقتی که به عنوان کارشناس خسارت در رشته بیمه های مهندسی وانرژی ومسولیت مشغول بکار شدم به اهمیت بیشتر این رشته در مدیریت ریسک مخاطرات و بلایای محیطی وطبیعی پی بردم و افسوسم دوچندان شد که چرا صنعت بیمه ایران با وجود سابقه نزدیک به یک قرن در استفاده از این ابزارمهم در سالهای اخیر استفاده لازم را نبرده و شرکتهای بیمه ایرانی همپای شرکتهای خارجی از این رشته وابزارهای آن استفاده لازم رانکرده اند.

  در واقع نقش شناخت اقلیم وریسک های مرتبط با آب وهوا وفجایع طبیعی در بیمه برکسی پوشیده نیست اما سیستم اطلاعات جغرافیایی چه کمکی می تواند به شرکتهای بیمه بکند؟

  در واقع نقش GIS در صنعت بیمه گسترده بوده واز صدور وفروش وحاکمیت شرکتی گرفته تا مکان یابی محل وقوع فاجعه طبیعی و وآمار دقیق سرمایه های بیمه شده صنعت بیمه و میزان تجمع خطر میتواند درک دقیقی را به شرکت بیمه در ارتباط با ریسک های یک محدوده یا مکان خاص جغرافیایی را بدهد همچنین اطلاعات لازم شرکتهای اتکایی را در خصوص نقاط خطرزا به صورت دقیق تامین کند که آنها بتوانند در پوشش های Cat XL مازاد خسارت و Stop Loss به نحو متناسبی کنترل لازم را داشته باشند و در کل در خصوص بیمه های اموال نیز بعد از اتکایی نقش ویژه ای برای سیستم اطلاعات جغرافیایی در بیمه گری این بخش می توان در نظر گرفت.

  برای مثال در تحلیل ریسک پروفایل های یک محل بیمه شده تجمع سرمایه وحداکثر خسارت احتمالی و ممکن محل بیمه شده راحت قابل ارزیابی بوده ودقت پیش بینی را برای بیمه گران هموار ساخته وموجب بهبود کیفیت خدمات هم خواهد شد

  همانگونه که گفتم نقش این عامل در فجایع و پوشش های اتکایی گسترده است ودر صورت بروز فاجعه طبیعی مانند سیل یا زلزله مکانیابی بیمه گزار و تاثیرات را بخوبی ارزیابی میکند ولذا فرایند خسارت نیز بهتر انجام خواهد شد .اگر در گذشته زمان طولانی برای ارزیابی میزان مواجهه ودر معرض خطر قرارگرفتن برای ریسک(Exposure) بازار های بیمه ای ودر خصوص تغییرات آب وهوایی وفجایع صرف می شد اکنون با استفاده از اطلاعات مکانی ودقیق مربوط به محل وابزارهای اطلاعاتی و تحلیل نقشه های مکانی هشدار در خصوص مواردی مانند سیل میتوان سطوح در معرض قرارگیری ریسک را با دقت بیشتری سنجید

  همچنان که مجمع جهانی اقتصاد در گزارش ریسک های خود ودر ژانویه سال ۲۰۲۰اشاره کرده بود ریسک تغییرات آب وهوایی و تغییراقلیم جز ریسک های شدید دوره اخیر قرار گرفته ولذا استفاده از ابزارهایی مانند سیستم اطلاعات جغرافیایی در کشور ایران که درمعرض ریسک بالایی در خصوص بلایای طبیعی قرار داد به شدت احساس می شود.

  استفاده وتحلیل از نقشه های جغرافیایی در قالب Solutions کار بیمه گران را در ارزیابی نیازهایشان آسان نموده برای مثال افزایش استفاده از نقشه به شرکتهای بیمه اجازه ارزیابی اطلاعات بیمه نامه ونیز خطرات را درخصوص سرمایه های با شدت بالای قرارگیری در معرض ریسک را داده وردیابی مسیرطوفانها را آسانتر نموده و البته ابزارهای مدیریت بازاریابی را قوی تر نموده و به تامین کنندکان خدمات بیمه ای این دید رامیدهد که در چه مناطقی میتوانند فروش بیشتری داشته باشند و در کدام نقاط سرمایه های بیشتری را در گذشته بیمه نموده اندوباید بازارشان را درکدام نقطه دقیق یک منطقه یا ناحیه بهبود ببخشند و ابزارهای کنترلی مدیریت ریسک را در چه نقاطی بیشتر تقویت نمایند.

  در کل استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در صنعت بیمه را به بخش های زیر میتوان تقسیم کرد.

  ۱-ارزیابی ریسک۲-مدیریت خسارت۳-مدیریت مکانی ۴-معیارهای تجاری وبازاریابی قابل مقایسه-۵ کشف تقلب بیمه ای

  شاید صنعت بیمه در دنیا کمی دیر به نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در مدیریت ریسک و خسارت پی برد با این حال وقتی که صنعت بیمه در جهان به این درک دست یافت که این ابزار تا چه حد در بالا بردن سرعت فرایند بیمه گری در دوبخش ارزیابی ریسک و خسارت همراه با تصمیم گیری دقیق و منطقی موثر است درنگ نکرده و در استفاده از آن سریع دست بکار شد .

  همانگونه که در بالا به چند کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش دور اشاره شد در اینجا به صورت مختصر به نقش های کلیدی مواردفوق اشاره می نمایم:

  در فرایند ارزیابی ریسک میتوان از سیستم اطلاعات جغرافیایی در پیش بینی ریسک ونیز مدلسازی آن استفاده نمود.ریسک بالا یعنی احتمال وقوع خسارت بالا واین یعنی این امکان برای شرکت بیمه وجود دارد که حق بیمه رابالا برده ،فرانشیز بالا وحدغرامت معقول برای کنترل ریسک خود تعیین نماید یا اینکه ازپذیرش ریسک اجتناب ورزد.ما درفرایند بیمه گری در بیمه های اموال بخصوص رشته های مهندسی و آتشسوزی مناطق را از نظر ریسک به نواحی جغرافیایی از کم ریسک تا پر ریسک تقسیم میکنیم و افراد وسرمایه هایی که در مناطق طوفان زا یا سیل خیز قرار دارند باید حق بیمه بالاتری را متحمل شوند وبیمه گر می تواند با تحلیل و استفاده از نقشه های گذشته آن مناطق وتحلیل سنجش از دوری مخاطره طبیعی ریسک وشدت آن را در صورت وقوع بهتر مورد سنجش قرار دهد که این ابزار توسط بیمه گران ایرانی استفاده نشده و حتی در طبقه بندی ریسک نیز یکی از مشکلاتی که وجود داشته به خاطر بازار رقابتی یا بهتر گفته شود بازار نرخ شکنانه شرکتهای بیمه درک درستی از این تقسیم بندی ریسک را اعمال ننموده اند هرچند که با توجه به تغییر اقلیم رویکرد صنعت بیمه ایران نیز در آتی ناگزیر به تغییر دراین خصوص خواهد بود.

  در بحث استفاده از GIS در مدیریت خسارت می توان گفت فرایند بازدید خسارت از نقاط آسیب دیده باسرعت بیشتر وفرایند جبران نیز دقیق تر بوده وسیستم اطلاعات جغرافیایی میتواند تشخیص دهد که در کدام نقطه ریسک حادث میگردد و کجا احتمال زیان بیشتری با توجه به وقوع حادثه وجود دارد که در اولویت بازدید وکارشناسی قرارگیرد وشرکت های بیمه امکانات لازم برای بازدید سریع وارزیابی دقیق را در آن مناطق به صورت آماده ودر صورت وقوع خسارت داشته باشند

  در فرایند بیمه گری وپذیرش ریسک ونقش GIS در آن نیز همانگونه که ذکر گردید تصمیم گیری مدیران ریسک برمبنای تصمیم دقیق تر وعقلانی صورت خواهد پذیرفت.سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل تقلب بیمه ای هم مفید است ونقش این ابزار دراین بخش فوق العاده است چراکه اگربیمه گزار شما در فرم پیشنهاد اظهارات نادرست از ریسک وپس زمینه خسارت بدهد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مورد مکان درخواست بیمه شده با توجه به نقشه های توزیع وپراکنش ریسک وسوابق گذشته شرکت های بیمه ای اطلاعات درست رابه بیمه گر داده وشرکت بیمه را ازبه دام افتادن در کج گزینی یاAdverse Selection و خطر اخلاقی ایمن نگاه میدارد.نکته جالب در خصوص این بخش استفاده بیمه گران اروپایی وآمریکایی برای مبارزه باتقلبهای بیمه های پارامتریک کشاورزی بوده زیرا که شرکت های بیمه با توجه به تفاهم نامه ای که با مرکز مطالعات زمین شناسی ولرزه نگاری ایالات متحده دارند اطلاعات لازم را ازطریق سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ونقشه های این مرکز وبا استفاده از شاخص

  NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

  در خصوص میزان سلامت ورشد گیاه ومحصولات کشاورزی بدست آورده ودر موقع خسارت به صورت مستندمورد سنجش قرار میدهند ولذا توانایی بهتری در کنترل تقلب بیمه ای این بخش را دارا هستند. ازکاربردهای دیگر سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در بیمه خطرات سیل بوده که در اروپا وآمریکا و استرالیا به شدت استفاده می شودوآنهم از طریق مدلسازی هیدرولوژیکی وراداری در تهیه نقشه سیل واحتمال خطر پذیری مناطق در معرض خطر است واین خود باعث اختلاف قیمتی بسیار زیاد در نرخهای پوشش حوادث طبیعی در جایی مثل استرالیا به لطف این فن آوری شده است که درجایی که خطر پذیری بالامطابق با نقشه ها تحلیل شده حق بیمه های بسیار بالا ودر مناطق کم خطر حق بیمه های بسیار نازل اعمال گردیده است.

  همچنینGIS یک ابزار عالی در اختیار شرکت های اتکائی که اقدام به ارائه کلوز Locality Clauseدر قراردادهای مازاد خسارت خود به بیمه گران واگذارنده مینمایند فراهم کرده وآنها به راحتی میتوانند کنترل اعمال محدودیت در خصوص محدوده های درخواستی بیمه گر واگذارنده را داشته باشند و برروی افزایش حق بیمه ریسک تعهد شده مدیریت بهتری داشته باشند.

  کاربرد این ابزار در بیمه های اتومبیل نیز بی نظیر است وشاید به زودی ودر آتی در کشوری مثل ایران نیز که حوادث رانندگی یکی ازبالاترین آماررا دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد بدین صورت که با تجهیزاتی نظیر جی پی اس وابزار تلماتیک کنترل ریسک را برای بیمه گران فراهم خواهد آورد .این ابزار عادتهای رانندگی شما را درکنترل خود دارد وشرکت بیمه درصورتی که شخص بیمه گزار راننده ای بی احتیاط دررانندگی باشد در پذیرش ریسک محتاط تر عمل می کنند یا حق بیمه بسیار بالایی را برای وی در نظر خواهند گرفت.البته اقبال این امر درایران بستگی به تعیین حق بیمه بر مبنای کامل راننده محور بودن راننده وبدون دخالت هیچ عامل دیگری در فرایند صدور بیمه نامه دارد

  با توجه به شرح مختصرا نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در صنعت بیمه ،امیدواریم در آینده ای نزدیک وبا توجه به تحولات سریع انقلاب صنعتی چهارم بیشتر شاهد ابزارهای نوین وکاربردی در فرایند بیمه گری و نیز توجه بیشتر به نقش کاربردی ابزار سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی هم پایه سایر ابزارهای روز که فوق العاده می تواند موجبات تقلیل ریسک وکنترل زیان بیمه گری شرکتهای بیمه ایرانی باشیم وشرکتهای بیمه ایرانی نیز در فرایند های مدیریت ریسک وعملیات بیمه گری خود به این ابزارها توجهی بیشتری را معطوف نمایند

  Unknown Member پاسخ داد 3 سال، 5 ماه پیش 1 عضو · 0 پاسخ ها
 • 0 پاسخ ها

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.