خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای انجمن مباحث عمومی بیمه درج شرط داوری در شرایط خصوصی بیمه نامه متفاوت از آنچه در شرایط عمومی آمده

 • درج شرط داوری در شرایط خصوصی بیمه نامه متفاوت از آنچه در شرایط عمومی آمده

  ارسال شده توسط فرهاد عظیمی در 29 خرداد 1401 در 10:50 قبل از ظهر

  دوستان عزیز سلام

  همانطور که می دانید بیشتر آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه (شرایط عمومی ها) بندی را برای حل اختلاف بین بیمه گر و بیمه گزار دارند. به عنوان مثال در آیین نامه شماره 21 (شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی) در بند سه از ماده 24 چنین آمده:

  3-در صورتيكه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بيمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعيين ميزان خسارت وارده را بوسيله هياتي مركب از سه نفر كارشناس به شرح زير بنمايند:

  الف – هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و كتبا” بطرف ديگر معرفي مينمايد.

  كارشناسان منتخب متفقا” نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتيكه يكي از طرفين كارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناسان منتخب در تعيين كارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعيين كارشناس يا كارشناسان تعيين نشده به دادگاه ذيصلاح تقديم خواهد شد.

  ب – هر يك از طرفين ميتواند در صورتيكه كارشناس سوم نسبت خويشاوندي با طرف ديگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نمايد.

  ج – هر يك از طرفين حق الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه كارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفين خواهد بود.

  در سایر رشته ها هم تقریبا به همین شکل است. به نظر شما آیا بیمه گر می تواند بندی در شرایط خصوصی بیمه نامه برای حل اختلاف بنویسید که متفاوت از این روش باشد، حال چه تفاوت اندک و چه تفاوت اساسی ؟

  فرهاد عظیمی پاسخ داد 1 سال، 11 ماه پیش 1 عضو · 0 پاسخ ها
 • 0 پاسخ ها

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.