• فرهاد عظیمی

  عضو
  19 شهریور 1401 در 10:26 قبل از ظهر

  سلام

  اصل جانشینی می گوید بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می نماید، قائم مقام بیمه گذار بوده و می تواند به مقصر حادثه مراجعه نموده و خسارت پرداختی را از وی مطالبه نماید.

  از آنجا که در بیمه های مسئولیت، آنچه که پوشش داده می شود، مسئولیت مقصر حادثه است، بنابراین اگر قرار باشد بیمه گر از این اصل در بیمه های مسئولیت استفاده کند، بیمه نامه مسئولیت را به یک بیمه نامه بیهوده تبدیل می کند. به همین دلیل این اصل در بیمه نامه های مسئولیت جاری نیست.

  اما بیمه مسئولیتان حمل و نقل یک نکته دارد که آنرا کمی متفاوت می سازد. منتظر نظر سایر دوستان بمانیم تا گفتمان جذابتر شود.

 • حسن صدر

  عضو
  19 شهریور 1401 در 11:17 قبل از ظهر

  سلام . ماده ۳۸۸ قانون تجارت حق رجوع به راننده خاطی رو محفوظ نگه داشته.

  به عبارتی شرکت بیمه خسارت رو با توجه به مسئولیت متصدی حمل و نقل پرداخت میکنه و بعد میتونه به راننده حمل و نقل کننده مراجعه کنه.

 • محمدسعید الفتی

  عضو
  19 شهریور 1401 در 1:05 بعد از ظهر

  همانطور که جناب آقای عظیمی مطرح فرمودند، رجوع بیمه گر به بیمه گذار مسؤول خسارت موضوعیت ندارد چرا که در اساس، قرارداد بیمه مسؤولیت(بیمه نامه) به مناسبت جبران خسارت ناشی از مسؤولیتی که برای بیمه گذار ایجاد شده منعقد شده است، بنابراین مفهوم ماده 30 قانون بیمه را نباید فقط رجوع به بیمه گذار تلقی و تفسیر کرد. علی رغم این مطلب، حتی در مواردی هم قوانین اجازه رجوع به بیمه گذار یا استفاده کننده از بیمه را به بیمه گر می دهد: مثلاً در ماده 14 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (با وجود اینکه عنوان بیمه مسؤولیت ندارد ولی در واقع بیمه مسؤولیت است). اما در مواردی که بیمه گذار مسؤول واقع می شود ولی مقصر نیست و ناچار به جبران خسارت است، بیمه گر می تواند به قائم مقامی بیمه گذار به مقصر حادثه رجوع کند. مصداق آن در بیمه مسؤولیت متصدیان حمل و نقل است در صورتی که طرف دیگری غیر از راننده بیمه گذار مقصر حادثه باشد (ماده 14 شرایط عمومی قرارداد بیمه مسؤولیت مدنی متصدیان حمل و نقل آیین نامه شماره 87).

  • حسن صدر

   عضو
   19 شهریور 1401 در 8:52 بعد از ظهر

   تشکر

Log in to reply.