• بیمه نامه مضاعف در ( اموال و مسئولیت )

  ارسال شده توسط حامد طالبی در 4 اردیبهشت 1400 در 9:43 بعد از ظهر

  از آنجایی که طبق بند 17 شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی ؛ در صورت وجود بیمه نامه مضاعف جبران خسارت براساس بیمه نامه مقدم خواهد بود ؛ بیمه گران شرکت توانیر و شرکت گاز نیز بیمه نامه مسئولیت خود را همتراز بیمه نامه اموال قرار داده و به ماده ۱۷ ارجاع میدهند . این در حالی است که طبق ماده ماده 328 قانون مدنی و ماده ۳ آیین نامه شماره ۹۸ ” موضوع ضمان قهری در جبران وجود داشته و در صورتی که مسئولیت بیمه گذار (توانیر یا گاز ) محرز شود” جبران آن بر عهده بیمه نامه مسئولیت بوده و موضوع جبران از طریق بیمه نامه دیگر ( آتش سوزی ) منتفی است. هر چند که در ماده ۱۶ آیین نامه ۹۸ کلیه بیمه گرانی که مسئولیت انها محرز شده است میبایست در جبران سهیم شوند.

  آیا ارجاع به ماده ۱۷ از سمت بیمه گران شرکت توانیر و شرکت گاز با این اوصاف معتبر است و در صورت مثبت بود پاسخ با توجه به ماهیت غرامتی در بیمه نامه مسئولیت و ماهیت سرمایه ای در بیمه نامه اتش سوزی امکان تناسب برای خسارت چگونه ممکن است !؟

  محمدسعید الفتی پاسخ داد 2 سال، 5 ماه پیش 2 عضو · 1 پاسخ
 • 1 پاسخ
 • محمدسعید الفتی

  عضو
  5 اردیبهشت 1400 در 12:30 بعد از ظهر

  جناب آقای طالبی . سلام. من متوجه پرسش جنابعالی به طور دقیق نشدم. آیا بیمه گران شرکت هایی که نام برده اید در پاسخ به زیان دیدگان به ماده 17 استناد می کنند یا غیر آن؟

  در هر حال استحضار دارید که شرکت های مذکور به موجب قانون از عنوان بیمه حوادث مشترکان استفاده می کنند و شاید تصور این است که مسؤولیت مدنی متوجه آنها نیست. اما در واقع می توان گفت که قانون گذار، مسؤولیتِ (با فرض ضمان قهری) آن دو سازمان را در مقابل مشترکانشان مفروض دانسته است و بنابراین نیاز به اثبات تقصیر برای جبران خسارت منتفی است؛ مانند بیمه شخص ثالث و یا مفاد باب هشتم قانون تجارت در مورد مفروض دانستن مسؤولیت متصدی حمل.

  به علاوه، در جمله آخر متن ماده 17 شرایط عمومی آمده است : «چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند باربری که قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده ، بیمه شده باشد؛ مسؤولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه نامه مقدم تأمین نشده است.»

  از طرفی «بیمه مشترکان» عام است و چگونه می توان تقدم و تأخر آن را نسبت به بیمه نامه های دیگری تعیین کرد؟