• اعتراض به کروکی غیرسازشی افسر

  ارسال شده توسط سیروس خواجوی در 26 مرداد 1401 در 3:29 بعد از ظهر

  در کروکی غیرسازشی داریم:

  “دارای ۲صفحه پشت و رو است که در صفحه اول گزارشی مفصل و کامل در مورد محل حادثه و نحوه وقوع آن شرح داده می‌شود. این گزارش شامل وضعیت خودروها،عابران و مشخصات رانندگان خواهد بود. در صفحه بعدی نیز گزارش کاملی از مشخصات افسر راهنمایی و رانندگی و شرح وقوع حادثه درج خواهد شد تا با سندیت کامل مناقشات حل و فصل شوند!”

  مساله اینجاست که گاهی افسر هم با کروکی که میکشد، بیشتر از همه باعث اعتراض هر دو طرف میشه، حال باید چه کار کرد؟

  بهزاد توژان پاسخ داد 1 سال، 9 ماه پیش 2 عضو · 1 پاسخ
 • 1 پاسخ
 • بهزاد توژان

  عضو
  9 شهریور 1401 در 9:30 قبل از ظهر

  با سلام

  همانطور که می دانید انواع کروکی ترسیمی در حوادث ناشی از وسایل نقلیه عبارتند از:

  1. کروکی سازشی

  2. کروکی عدم سازش

  3. کروکی خارج از صحنه(صحنه به هم خورده)

  1. کروکی سازشی زمانی ترسیم می شود که افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در صحنه حادثه حاضر شده، تعهد مالی بیمه نامه خودروی مقصر خسارت وارده به خودروی زیاندیده را به طور کامل پوشش می دهد و حادثه نیز منجر به جرح یا فوت نشده و طرفین حادثه نیز به نظر افسر ترسیم کننده اعتراضی ندارند. این نوع کروکی در دو برگ ترسیم می شود، یک برگ نزد افسر بایگانی شده و برگ دیگر به زیاندیده تحویل داده می شود. زیاندیده با همراه داشتن این نوع کروکی می تواند مستقیما به شرکت بیمه مربوطه مراجعه و پس از اعلام وقوع حادثه و تشکیل پرونده، خسارت خود را دریافت نماید.

  2. کروکی عدم سازشی زمانی ترسیم می شود که افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در صحنه حادثه حاضر شده، ممکن است تعهد مالی بیمه نامه خودروی مقصر خسارت وارده به خودروی زیاندیده را به طور کامل پوشش ندهد، یا حادثه منجر به جرح یا فوت اشخاص شده باشد یا طرفین حادثه به نظر افسر ترسیم کننده اعتراض داشته باشند و یا طرفین حادثه مدارک همراه نداشته باشند و یا دلایل دیگری که امکان سازش بین طرفین را میسر نسازد. این نوع کروکی در سه برگ ترسیم می شود، یک برگ نزد افسر بایگانی شده، یک برگ به مقصر و برگ دیگر نیز به زیاندیده تحویل داده می شود. هر کدام از طرفین حادثه به تنهایی با همراه داشتن این نوع کروکی می توانند مستقیما به مرجع قضایی مراجعه و نسبت به طرف دیگر اقامه دعوی نماید و پس از طی نمودن سیر مراحل قانونی و رفع اختلاف بین طرفین، زیاندیده می تواند همراه با مستندات پرونده قضایی، به شرکت بیمه مربوطه مراجعه و پس از اعلام وقوع حادثه و تشکیل پرونده، خسارت خود را دریافت نماید.

  3. کروکی خارج از صحنه(صحنه به هم خورده) زمانی ترسیم می گردد که افسر در صحنه حادثه حضور نداشته باشد، یا یکی از طرفین حادثه صحنه حادثه را ترک کرده باشد، یا بنا به هر دلیلی که وقوع حادثه به نیروی انتظامی اطلاع داده نشده باشد و طرفین حادثه یا زیاندیده به مرجع قضایی مراجعه نموده و درخواست ترسیم کروکی داشته باشد. در این حالت یا مرجع قضایی پرونده را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده تا نسبت به ترسیم کروکی فرضی اقدام نمایند و یا پلیس راهنمایی و رانندگی با دستور مرجع قضایی نسبت به ترسیم کروکی خارج از صحنه در فرم های کروکی عدم سازش اقدام خواهد نمود.

  پس همانطور که بیان شد، با ترسیم کروکی عدم سازش، طرفین باید برای رفع اختلافات موجود به مرجع قضایی مراجعه نمایند.

  آیا میدانید اگر طرفین در مرجع قضایی با یکدیگر توافق نکنند، اختلاف چگونه رفع خواهد شد؟

Log in to reply.