بازارخوانی (سهام، ارز دیجیتال و فارکس)

امید بهرامی · 14 اسفند 1400

در مورد آموزگار

امید بهرامی

3 دوره‌ ها

+9 شرکت کرده اند
ثبت‌نام نکرده‌اید

دربردارنده

  • 10 درس

دیدگاه‌ها