ویژه‌ی شرکت کنندگان در دوره آموزشی بیمه مسئولیت ادعا محور

وضعیت فعلی
شرکت نکرده
قیمت
بسته
شروع
This گروه is currently closed

این گروه خصوصی، ویژه اعضائی است که در دوره بیمه مسئولیت ادعا محور ثبت نام نموده اند.