کلوپ متقابل* (Mutual association)

116BA80F CF62 4CEA 99E6 3A71AF736E72

نویسنده: محسن آذری آغویه

متقابل به معنای به اشتراک گذاشتن خطرات و تعهدات به شکل مساوی، یا منصفانه، با یکدیگر است. همان‌طور که انتظار می‌رود تمام اعضای کلوپ جایگاه برابری خواهند داشت و هیچکدام مسئولیت بیشتری نسبت به بقیه نخواهد داشت.

در شرایط ایده‌آل، این بدین معنی است که تمام اعضای یک کلوپ P&I خاص، اداره همان نوع از کشتی را بر عهده دارند. به عبارت دیگر، کشتی‌ها، هم اندازه و هم سن هستند و در تجارت یکسانی شرکت می‌کنند و محموله‌های مشابهی حمل می‌کنند، تعداد کارکنان، خدمه، مسئولین و نیز توانایی آنها، با هم برابر است. واضح است که این سطح از مشارکت در واقعیت قابل دستیابی نیست. آنچه به طور معمول اتفاق می‌افتد این است که برای جمع آوری سهم بیمه از هرکدام از صاحبان کشتی، تمهیداتی صورت می‌گیرد که در سطح مشارکتی قابل قبولی باشد. این یکی از ویژگی‌های مهم کلوپهای متقابل P&I است که ضمانت می‌کند هیچ کدام از اعضای یک گروه مالکان کشتی، به طور غیر منصفانه‌ای هزینه‌های اعضای دیگر را پرداخت نمی‌کند.

ساختار غیرانتفایی

تاجران نیک نام، کلوپهای P&I را با اهداف عمل گرایانه تشکیل دادند. با گرد هم آمدن در کلوپهای P&I غیر انتفایی، صاحبان کشتی متوجه شدند که با حمایت کردن از یکدیگر، می‌توانند به بهترین شکل دارایی و ریسک خود را مدیریت کنند. هیچ‌یک از اعضاء کلوپ P&I چشم‌داشتی به عواید سرمایه گذاری‌هایشان نداشتند. تنها هدف اعضا کلوپ جمع‌آوری پشتوانه مالی کافی برای پرداخت خسارت‌های وارد شده به مالکان عضو و فراهم کردن تسهیلات‌ بیمه اتکایی برای خسارت‌های بزرگ و همچنین اداره کلوپ P&I بود. در مراحل نخستین کار، صاحبان کشتی به‌طور داوطلبانه برای تشکیل انجمن یا کلوپ P&I گرد هم آمدند. با وجود رقابت‌ تجاری بین مالکان، آنها متوجه امتیازات کار­گروهی در راستای اهداف بیمه‌ای خود نیز بودند. در اصل، به دلیل مشکلات ارتباطی، بهتر بود صاحبان کشتی در هر کلوپ P&I در همان زمینه و منطقه فعالیت مالکان کشتی مستقر باشند. امروزه مالکان کشتی عضوکلوپهای P&I بین‌المللی هستند و همچنان سیاست‌های کار گروهی را اعمال می‌کنند. در کلوپهای مدرن P&I تفاوت‌های فرهنگی، دینی و ملیتی مانع فعالیت‌های گروهی بین اعضای کشورهای مختلف نمی‌شود.

توضیح:

Mutual association در فارسی به کلوب/کلاب/باشگاه و انجمن متقابل نیز ترجمه شده است.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها