کلوپ متقابل* (Mutual association)

نویسنده: محسن آذری آغویه

متقابل به معنای به اشتراک گذاشتن خطرات و تعهدات به شکل مساوی، یا منصفانه، با یکدیگر است. همان‌طور که انتظار می‌رود تمام اعضای کلوپ جایگاه برابری خواهند داشت و هیچکدام مسئولیت بیشتری نسبت به بقیه نخواهد داشت.

در شرایط ایده‌آل، این بدین معنی است که تمام اعضای یک کلوپ P&I خاص، اداره همان نوع از کشتی را بر عهده دارند. به عبارت دیگر، کشتی‌ها، هم اندازه و هم سن هستند و در تجارت یکسانی شرکت می‌کنند و محموله‌های مشابهی حمل می‌کنند، تعداد کارکنان، خدمه، مسئولین و نیز توانایی آنها، با هم برابر است. واضح است که این سطح از مشارکت در واقعیت قابل دستیابی نیست. آنچه به طور معمول اتفاق می‌افتد این است که برای جمع آوری سهم بیمه از هرکدام از صاحبان کشتی، تمهیداتی صورت می‌گیرد که در سطح مشارکتی قابل قبولی باشد. این یکی از ویژگی‌های مهم کلوپهای متقابل P&I است که ضمانت می‌کند هیچ کدام از اعضای یک گروه مالکان کشتی، به طور غیر منصفانه‌ای هزینه‌های اعضای دیگر را پرداخت نمی‌کند.

ساختار غیرانتفایی

تاجران نیک نام، کلوپهای P&I را با اهداف عمل گرایانه تشکیل دادند. با گرد هم آمدن در کلوپهای P&I غیر انتفایی، صاحبان کشتی متوجه شدند که با حمایت کردن از یکدیگر، می‌توانند به بهترین شکل دارایی و ریسک خود را مدیریت کنند. هیچ‌یک از اعضاء کلوپ P&I چشم‌داشتی به عواید سرمایه گذاری‌هایشان نداشتند. تنها هدف اعضا کلوپ جمع‌آوری پشتوانه مالی کافی برای پرداخت خسارت‌های وارد شده به مالکان عضو و فراهم کردن تسهیلات‌ بیمه اتکایی برای خسارت‌های بزرگ و همچنین اداره کلوپ P&I بود. در مراحل نخستین کار، صاحبان کشتی به‌طور داوطلبانه برای تشکیل انجمن یا کلوپ P&I گرد هم آمدند. با وجود رقابت‌ تجاری بین مالکان، آنها متوجه امتیازات کار­گروهی در راستای اهداف بیمه‌ای خود نیز بودند. در اصل، به دلیل مشکلات ارتباطی، بهتر بود صاحبان کشتی در هر کلوپ P&I در همان زمینه و منطقه فعالیت مالکان کشتی مستقر باشند. امروزه مالکان کشتی عضوکلوپهای P&I بین‌المللی هستند و همچنان سیاست‌های کار گروهی را اعمال می‌کنند. در کلوپهای مدرن P&I تفاوت‌های فرهنگی، دینی و ملیتی مانع فعالیت‌های گروهی بین اعضای کشورهای مختلف نمی‌شود.

توضیح:

Mutual association در فارسی به کلوب/کلاب/باشگاه و انجمن متقابل نیز ترجمه شده است.

نوشته های مرتبط

تأثیر بیمه در کاهشِ نابرابری اجتماعی

الفتی:
صنعت بیمه خود باید آماده ایفای چنین وظیفه­ ای باشد. پشتیبانی از اجتماع و هر چه بیشتر پایدار کردن آن الگوی ذاتی کار بیمه­ گری است. به علاوه مطالعات نشان می­دهد که نابرابری بر رشد اقتصادی به شدت تأثیر منفی می ­گذارد.

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها