نظریه مشورتی شماره ۴۶۶۰

253

صادر کننده: دفتر حقوقی بیمه مرکزی.

نظریه مشورتی شماره ۲۰۵/۴۶۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی با موضوع «اعلام نظر در خصوص ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و شمول آن بر عابر زیاندیده در کوچه»

نوشته های مرتبط

آیین نامه شماره ۴۱
آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه شماره ۴۱ آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران ماده…

دیدگاه‌ها