نظریه های مشورتی مرتبط با بیمه

index 6
شمارهتاریخنظر دهندهموضوعسند نظریه
۴۶۶۰۱۴۰۰/۰۳/۲۳دفتر حقوقی بیمه مرکزی اعلام نظر در خصوص ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و شمول آن بر عابر زیاندیده در کوچهدریافت
۷/۹۸/۳۹۲۱۳۹۸/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو (افت قیمت)مشاهده
۱۲۶۱۳۸۲/۱۱/۲۸اداره کل حقوقی قوه قضائیهورود ضربه از ناحیه شخص واحد و در یک زمان چنانچه موجب چند فقره شکستگی یک استخوان شود فقط یک دیه دارد هزینه معالجه مصدوم در مورد دیه قابل مطالبه نیستدریافت

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها