تحولات صنعت بیمه در ده سال آینده

نويسنده: راشد رستميان @underwriter

تحولات انقلاب صنعتی چهارم قابل قیاس با دیگر نمونه های قبلی نیست و بسیار سریعتر درحال انجام است. در این میان یکی از صنایعی که بسیار از این تحولات اثر خواهد گرفت صنعت بیمه های بازرگانی است. تغییراتی که شاید صنعت بیمه را خیلی سریعتر از آنچه فکرش را بکنیم دگرگون خواهد کرد. مدل های قدیمی کسب وکار بیمه در آستانه حذف شدن و مدل های نوین در حال شکل گرفتن هستند و به نظر می رسد دنیا در این دوره روی نقش تحولات دیجیتال در قرن حاضر سرمایه گذاری ویژه ای خواهد کرد. حذف حدود ۸۵ میلیون شغل قدیمی و ایجاد ۹۷ میلیون شغل جدید در صنایع مختلف دنیا زمینه ساز تغییرات اساسی درمحیط کسب وکار در آینده خواهد بود. بنابراین در ده سال آتی صنعت بیمه تغییرات وسیعی را تجربه خواهد کرد. در این نوشتار قصد داریم به چند روند که در ده سال آتی رخ خواهد داد و وضعیت شرکت های بیمه بازرگانی در آن بپردازیم.

وقوع پاندمی ها

وقوع پاندمی ها در ده سال آینده بلای جان شرکت های بیمه خواهد بود. که این امر منجر به گرایش بیشتر به مشاوران مدیریت ریسک خواهد شد. شرکت های بیمه دراین روند به دنبال تمرکز بر پیشگیری از وقوع حادثه خواهند بود. توجه دولت ها ومردم به بیمه به شدت در ده سال آتی به دلیل وقوع فجایع طبیعی و ریسک های نو ظهور بالا خواهد رفت. شرکت های بیمه در همه جای دنیا به دنبال پیاده کردن سیاست های زیست محیطی و مسولیت اجتماعی متمرکز خواهند شد و پیاده نکردن چنین سیاست هایی ریسک شهرت (بدنامی) را برای آنها به همراه خواهد داشت.

ریسک های سایبری

ریسک های سایبری که ابتدا باتوجه به ناشناختگی و متعاقبا تحمیل زیان به شرکت های بیمه موجب کاهش شدید توانگری مالی شرکت های بیمه خواهد شد. پیش بینی که لویدز از اولین زیان فاجعه سایبری کرده بالغ بر ۴۰/۷ میلیون یورو است. باافزایش این ریسک به مرور زمان تقاضا برای پوشش ریسک های سایبر به شدت بالا رفته و در نهایت موجب گردآوری داده های دقیق تری درخصوص ریسک و ارزش آن خواهد شد و این خود منجر به افزایش درآمد حق بیمه شده و شرکت های بیمه روند سود آوری را به خاطر مدیریت ریسک دقیق تر و داشتن داده های کافی درخصوص این ریسک تجربه خواهند کرد.

دگرگونی های اقلیمی

روند سوم تغییرات گسترده آب و هوایی در سطح دنیاست که منجر به بروز فجایع طبیعی گسترده‌ای خواهد شد. بیمه گران آینده مجبورند تا ده سال آتی حداقل ۱۵درصد برای چنین فجایعی ذخایر لحاظ کنند. مطابق آمارهای سیگما از سوییس‌ری شرکتهای بیمه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ برای هرحادثه طبیعی فاجعه بار بطور میانگین ۶۵ میلیون یورو خسارت پرداخت کرده اند. همین عوامل نقش صندوق های بلایای طبیعی و الزام دولت ها به مشارکت های بیمه گران و اختصاص درصدی از حق بیمه هایشان به صندوق هایشان را برجسته تر می کند. عدم وجود پوشش بیمه برای بخش های بیمه نشده موجب ایجاد و رشد پوشش بیمه های اموال چه به صورت پارامتریک یا عناوین مختلف خواهد شد.

حوادث نوظهور

اشکال جدید وقوع حوادث و نوع جدیدی از آنها خسارتهای بیشتری را به بیمه گران تحمیل خواهد نمود. ضمن اینکه این امر ریسک حضور در دادگاه ها را هم برای بیمه گر بالا می برد. زیرا با توجه به فاقد تازگی پوشش های بیمه ای یا حوادث پیش آمده و از سوی دیگر گرایش دادگاه ها به حمایت از زیاندیده در برابر شرکت های بیمه، حکم بر محکومیت بیمه گر خواهند داد. بنابراین کنترل دعاوی تا تفهیم شرایط بیمه ای جدید به دادگاه ها فرسایشی خواهد بود.

رشد بیمه های دیجیتال

روند پیش روی بعدی دز ده سال آتی همانا رشد بیمه دیجیتال می باشد که عمدتا به صورت Solution ارایه خواهد شد و باعث می شود که قسمت عمده ای از ریسک هایی که تا کنون پوشش بیمه ای نداشتند، با توجه به خدمات سریع و همچنین رشد سریع تکنولوژی درخواست برای ارایه پوشش انها بالا رود که این خود می تواند ضریب نفوذ بیمه ر انیز بالا ببرد.

افزایش قدرت ارزیابی ریسک توسط شرکتها

یکی از مواردی که احتمالا تا ده سال آتی به خاطر رشد دیتا و تکنولوژی افزایش خواهد یافت، خود بیمه گری توسط شرکت های چند ملیتی بزرگ است. زیرا توان شناسائی ریسک این شرکتها افزایش خواهد یافت. بنابراین ابزار پیشگیری و کنترل آن ریسک ها را یافته و با شناخت دامنه و مقیاس زیان خود، هم حتی الامکان از وقوع حوادث پیشگیری خواهند نمود و هم ریسک های کوچک و کم اهمیت را نزد خود نگه خواهند داشت. لذا نیاز به انتقال ریسک به دیگران علی الخصوص شرکت های بیمه کاهش خواهد یافت. این شرکتها درصورتی که نیاز به مشاور بیمه ای داشته باشند افراد متخصص را به استخدام خود درآورده و فقط از آنها مشاوره می گیرند.

سفارشی سازی پوشش های بیمه ای

بالا رفتن همکاری میان شرکت های بیمه و صنایع و از طرفی وجود بسیاری از دارایی های نامشهود و انفجار اطلاعات در داخل و خارج صنایع مختلف باعث خواهد شد که شرکت های بیمه پوشش های بیمه را براساس تقاضا و استفاده بیمه گزارانشان طراحی کنند. یعنی بیمه مورد نیاز هر کسب وکار یا محیط براساس نیاز آن طراحی و به صورت بسته مخصوص و فقط برای نیاز یک بیمه گزار یا گروه ارایه شود.

گسترش خدمات دیجیتال و اتوماتیک

بیش از ۷۵ درصد بیمه نامه ها از طریق بستر دیجیتال انجام خواهد شد و احتمالاً دیگر با مسایلی همچون تمدید سالانه بیمه نامه روبرو نباشیم. چرا که بیمه نامه به صورت سفارشی خریداری خواهد شد و بحث بیمه هوشمند و اتوماتیک برمبنای اطلاعات وسیعی و ابزارهایی که وجود دارد نیاز مشتری و ریسک او را تشخیص داده و این خود عامل این خواهد بود که شرکت های بیمه دنبال خدمات جدیدی نظیر پیشگیری از وقوع حادثه و یا بازارهای ثانویه برای تبادل ریسک باشند.

کاهش نیاز به نیروی کار

روند مهم دیگر کاهش نیروی کار به کمترین میزان است. آنچنان که مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی کرده است به سبب استفاده بیمه گران از منابع و ابزارهای نوین فناوری مانند اینترنت اشیا، بلاکچین و هوش مصنوعی میزان نیاز به نیروی انسانی تا سطح ۳۳ درصد کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد که نیروی انسانی بیشتر برای تحلیل خسارت های پیچیده یا ریسک های ناشناخته و مدیریت آنها مورد نیاز باشد تا کارهایی که با  اتوماسیون قابل انجام است.

دگرگونی حرفه نمایندگی و کارگزاری

خدمات مشاوره صدور و‌ ریسک و پیشگیری از خسارت برای حرفه هایی مانند کارگزاران و نماینده ها در سطح دنیا به دنبال کم رنگ شدن نقش آنها در کارگزاری و نمایندگی بیشتر می شود و این استفاده از ابزارهای نوین دیجیتال را برای آنها می طلبد که بتونند اطلاعات مشتری هایشان را پیوسته کنترل و خدماتشان را بهبود ببخشند.

نوشته های مرتبط

تأثیر بیمه در کاهشِ نابرابری اجتماعی

الفتی:
صنعت بیمه خود باید آماده ایفای چنین وظیفه­ ای باشد. پشتیبانی از اجتماع و هر چه بیشتر پایدار کردن آن الگوی ذاتی کار بیمه­ گری است. به علاوه مطالعات نشان می­دهد که نابرابری بر رشد اقتصادی به شدت تأثیر منفی می ­گذارد.

شناسایی ریسک‌های شهرهای بزرگ و نقش صنعت بیمه در مواجهه با آنها

علی سلطانی: شهرها و علی‌الخصوص شهرهای بزرگ، به جایی فراتر از یک مکان صرف برای زندگی تبدیل شده‌اند. اکوسیستم‌های بسیار پیچیده‌ای هستند که انرژی، آب، شبکه فاضلاب، غذا، حمل و نقل، سلامت و تنوع زیستی را در کنار سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کنار هم قرار داده است….

دیدگاه‌ها

  1. درود آقای حسن نژاد
   ممنون از لطفتون
   مطمئنا اثر تکنولوژی بر صنعت خدمات مالی فوق العاده زیاده مطمئن باشید در آینده معاملات بازارسهام به این صورت نخواهد بود والگوریتم وهوش مصنوعی برآن حکومت خواهد کرد
   وشاید تا سالهای آتی سهام‌ شرکتها به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن نباشد چرا که ابزارهای سرمایه گذاری در حال دگرگونی وسیع ناشی از انقلاب دیجیتالی وتکنولوژیکی است
   ارادتمندم