يونس مظلومي، دبير “كميسيون بيمه” كميته ايراني ICC شد

با حكم دبيركل كميته ايراني ICC يونس مظلومي، دبير “كميسيون بيمه” كميته ايراني ICC شد

به نقل از مثلث مالی، دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) در حكمي يونس مظلومي را به سمت “دبير كميسيون بيمه” كميته ايراني ICC منصوب كرد. 

🔺محمد، خزاعي، دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي (ICC)، در حكم انتصاب يونس مظلومي، شناسايي مسائل بين المللي صنعت بيمه در راستاي برنامه هاي مديريت منابع مالي ICC، جهت تسهيل فضاي كسب و كار ايران را بعنوان يك اولويت مهم براي كميسيون بيمه مطرح كرده است. 

يونس مظلومي داراي دكتراي مدیریت از دانشگاه بوردوي فرانسه و دانش آموخته مديريت بيمه از دانشگاه علوم اقتصادي و دارايي است. وي همچنين استاد دانشکده بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبايي است. 

مظلومي در حال حاضر مديرعامل بيمه تعاون است. عضويت در هيات مديره بيمه رازي، عضويت در انستيتوي بيمه گران لندنCII ، انجمن مديران صنایع و اتاق بازرگانی و مديرعاملي شركت خدمات بيمه اي سايان، از جمله سوابق بيمه اي يونس مظلومي است. 

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها