آیین ‎نامه شماره ۵۰
موسسات ارزیابی خسارت بیمه ‏ای

253

آییننامه شماره ۵۰

موسسات ارزیابی خسارت بیمه ‏ای

ماده ۱. موسسه ارزیابی خسارت بیمه ‏ای شخص حقوقی است که طبق این آیین ‏نامه وظیفه بررسی و تحقیق در مورد علت و مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه ‏گر طبق شرایط بیمه نامه و نیز مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت یا خسارت‎های مورد ادعا را به عهده دارد.
تبصره ـ بیمه مرکزی ایران می‏تواند به اشخاص حقیقی واجد شرایط مندرج در ماده ۳ این آئین‎نامه پروانه ارزیابی خسارت در یک رشته معین بدهد. اینگونه ارزیابان نیز مشمول ضوابط این آئین ‎نامه خواهند بود.
ماده۲. ثبت مؤسسه ارزیابی خسارت منوط به آن است که بیمه مرکزی ایران اساسنامه آن را تأیید و موافقت کتبی خود را اعلام نماید.
ماده۳. برای دریافت پروانه ارزیابی خسارت در یک یا چند رشته‌ بیمه ‎ای، موسسین و شرکاء باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری و سابقه ارتکاب یا معاونت در یکی از جرائم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.
۳ـ داشتن حسن شهرت و موفقیت در آزمون کتبی و شفاهی بیمه مرکزی ایران.
۴ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس.
۵ـ داشتن دو سال سابقه کار مفید بیمه ‎ای به تشخیص بیمه مرکزی ایران یا طی موفقیت‎آمیز دوره آموزشی به مدت ۴۰ ساعت که برنامه آن را بیمه مرکزی ایران تهیه و اجرا می‎نماید.
۶ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیربط.
۷ـ انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم یا خرید خدمت وظیفه عمومی برای آقایان.
تبصره ـ اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه الزاماً از بین مؤسسین و شرکاء انتخاب خواهند شد.
ماده ۴. موسسین و شرکاء موسسه ارزیابی خسارت نمی‏توانند عضو هیئت مدیره، مدیرعامل، یا کارمند شرکت‏های بیمه، شرکتهای نمایندگی یا کارگزاری بیمه و دفاتر ارتباطی بوده یا نماینده یا کارگزار بیمه باشند.
ماده ۵. بیمه مرکزی ایران مؤسسات ارزیابی خسارت را با توجه به توان تخصصی آنها رتبه‏ بندی خواهد کرد.
ماده ۶. مؤسسه ارزیابی خسارت برای دریافت پروانه فعالیت باید تضمینی بصورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی یا بیمه نامه مناسب و یا ترکیبی از موارد یاد شده بمنظور حسن انجام کار و تضمین حقوق شرکتهای بیمه، بیمه‏ گذار یا سایر اشخاص ذینفع به ترتیبی که بیمه مرکزی ایران متناسب با رتبه مؤسسه مشخص می‎نماید نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نماید.
ماده ۷. موسسه ارزیابی خسارت موظف است گزارش خود را به صورت مستدل و مستند که حداقل شامل موارد زیر باشد تهیه و حسب مورد به شرکت بیمه و یا بیمه‏ گذار ارائه نماید:
۱ـ مشخصات کامل مکان، زمان و علت وقوع خسارت، مبلغ خسارت تحقق یافته و خطر یا حادثه ‎ای که منجر به وقوع خسارت شده است.
۲ـ انطباق خسارت با شرایط قرارداد بیمه و تعیین مبلغ خسارت قابل پرداخت توسط بیمه‏ گر و علت تفاوت (احتمالی) بین مبلغ خسارت تحقق یافته و قابل پرداخت.
۳ـ امکان تحقق شرایط جانشینی و حدود خسارت قابل بازیافت توسط بیمه‏‏ گر.
ماده ۸. موسسه ارزیابی خسارت، مؤسسین و شرکاء همچنین اقارب نسبی و سببی درجه ۱ از طبقه اول آنان نباید هیچ گونه نفع مستقیم یا غیرمستقیم در خسارت تحت ارزیابی خود داشته باشند.
ماده ۹ . در صورت تخلف مؤسسه ارزیابی خسارت از قوانین، مقررات و ضوابط مربوط و یا از دست دادن صلاحیت لازم، بیمه مرکزی ایران می‏تواند با تصویب هیئت عامل پروانه فعالیت آن را معلق یا لغو نماید.
ماده ۱۰. از اول تیر ماه ۱۳۸۳ شرکت‎های بیمه مجاز به استفاده از خدمات مؤسسات و اشخاصی که دارای پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی ایران نیستند برای امر ارزیابی خسارت نمی‎ باشند.
تبصره ـ آن دسته از مؤسسات معتبر ارزیابی خسارت که در خارج از ایران به ثبت رسیده‎ اند و بصورت بین ‎المللی فعالیت می‎نمایند از شمول این ماده مستثنی هستند.
آیین نامه شماره ۵۰/۱
‹‹مکمل آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ای››
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‎ گری، در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ تصویب نمود آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ‎ای به شرح زیر اصلاح شود:
۱- بند ۵ ماده ۳ آیین نامه شماره ۵۰ به شرح زیر اصلاح شود:
۵. داشتن دو سال سابقه کار مفید بیمه ای به تشخیص بیمه مرکزی ایران یا دو سال سابقه کار مفید در تعیین و کارشناسی خسارت و طی موفقیت آمیز دوره آموزشی به مدت ۴۰ ساعت.
۲- ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح شود. (تبصره ماده به قوت خود باقی است)
ماده ۱۰- از اول تیر ماه ۱۳۸۳ شرکت‎‎های بیمه مجاز به استفاده از خدمات مؤسسات و اشخاصی که دارای پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی ایران نیستند برای امر ارزیابی خسارت نمی باشند اما استفاده از کارشناسان شرکت و یا متخصصین فنی در رشته‎ های مختلف برای برآورد میزان خسارت بلامانع است.
آیین نامه شماره ۵۰/۲
‹‹مکمل آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ای››
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۴ تصویب نمود :
در ماده ۶ آیین نامه شماره ۵۰ به جای عبارت «بیمه‌نامه مناسب» عبارت «سفته با ضامن معتبر» نوشته شود.
آیین نامه شماره ۵۰/۳
مکمل آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای
شورای عالی بیمه در اجرای بند­ پنج ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ آیین­نامه شماره (۵۰) مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن را با عنوان آیین­نامه «اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه­ای» به شرح زیر اصلاح و به عنوان مکمل شماره سه آیین‌نامه شماره (۵۰) – آیین­نامه شماره ۳/۵۰ تصویب نمود:
اول- یک تبصره به ذیل بند (۳) ماده (۳) آیین­نامه به شرح زیر اضافه می­شود:
تبصره: بازنشستگان صنعت بیمه که حداقل پنج سال در بخش­های خسارت رشته‌های­ بیمه اتومبیل و حداقل هفت سال در بخش­های خسارت سایر رشته­­های بیمه موردتقاضا به صورت مستمر خدمت نموده باشند، همچنین مدیر عامل آن دسته از مؤسسات ارزیابی خسارت که قبل از تاریخ تصویب این آیین­نامه در ایران به ثبت رسیده­اند به تشخیص بیمه مرکزی ج.ا.ایران از آزمون کتبی رشته­های مزبور معاف هستند. استفاده از مزایای این تبصره برای افراد مشمول، به صورت آزمایشی به مدت سه سال امکان پذیر خواهد بود.
دوم- ماده (۴) آیین­نامه با اضافه نمودن عبارت­ «و سایر مؤسسات ارزیابی خسارت» بعد از عبارت «شرکت­های نمایندگی» و همچنین اضافه نمودن عبارت «حقیقی» داخل پرانتز برای تعیین نوع نماینده و کارگزار بیمه، به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده ۴- مؤسسین و شرکاء مؤسسه ارزیابی خسارت نمی­توانند عضو هیئت مدیره، مدیر عامل یا کارمند شرکت­های بیمه، شرکت­های نمایندگی و سایر مؤسسات ارزیابی خسارت یا شرکت کارگزاری بیمه و دفاتر ارتباطی بوده یا نماینده (حقیقی) یا کارگزار بیمه (حقیقی) باشند.
سوم- ماده (۶) آیین­نامه با اضافه نمودن عبارت «بیمه­ نامه مناسب یا» به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده ۶- مؤسسه ارزیابی خسارت برای دریافت پروانه فعالیت باید بیمه ­نامه مناسب یا تضمینی به صورت وجه نقد یا ضمانت­نامه بانکی یا وثیقه ملکی یا سفته با ضامن معتبر و یا ترکیبی از موارد یاد شده به منظور حسن انجام کار و تضمین حقوق شرکت­های بیمه، بیمه­گذار یا سایر اشخاص ذی­نفع به ترتیبی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران متناسب با رتبه مؤسسه مشخص می­نماید، نزد بیمه مرکزی ج.ا.ایران تودیع نماید.
چهارم- ماده (۱۰) با اضافه نمودن سه تبصره به ذیل آن (با لحاظ تبصره مصوب قبلی جمعاً ۴ تبصره)، به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده ۱۰- از اول مهر ماه ۱۳۹۰ شرکت­های بیمه مؤظف­اند در فرآیند ارزیابی خسارت، صرفاً از خدمات مؤسسات و اشخاصی که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا.ایران هستند، استفاده نمایند.
تبصره ۱: استفاده از کارشناسان خسارت شرکت­های بیمه با ارایه فهرست اسامی و اطلاعات کارشناسان مزبور به صورت سالانه از سوی شرکت­های بیمه و تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران بلامانع است.
تبصره ۲: استفاده از کارشناسان خسارت شرکت­های بیمه موقتی بوده و پس از تکمیل ظرفیت کارشناسان ارزیابی خسارت دارای پروانه فعالیت به تفکیک رشته­های بیمه­ای که از سوی بیمه مرکزی اعلام می­شود، استفاده از کارشناسان خسارت شرکت­های بیمه برای ارزیابی خسارت، با تأیید شورای عالی بیمه متوقف خواهد شد.
تبصره ۳: آن دسته از مؤسسات معتبر ارزیابی خسارت که در خارج از کشور ایران به ثبت رسیده­اند و به صورت بین‌المللی فعالیت می­نمایند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴: مؤسسات دارای پروانه فعالیت ارزیابی خسارت می­توانند در چارچوب این آیین­نامه و دستورالعمل بیمه مرکزی ج. ا. ایران، مجوز تأسیس شعبه در خارج از کشور را اخذ نمایند.

آیین نامه شماره ۵۰/۴
مکمل آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای

شورای‌ عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰، ماده ۱۰ آیین نامه شماره ۵۰ “آیین‌نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه‌ای” را به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین نامه ۵۰/۴  و مکمل آیین‌نامه مذکور تصویب نمود:

« ماده ۱۰- از تاریخی که بیمه‌ مرکزی ج.ا.ایران اعلام خواهد کرد، شرکت­های بیمه موظف­ اند در فرآیند ارزیابی خسارت، صرفاً از خدمات مؤسسات و اشخاصی که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا.ایران هستند، استفاده نمایند.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها