آيين نامه شماره ۹
تعرفه بیمه های آتش سوزی

شوراي عالي بيمه دراجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۱۵ ماده و سه تبصره است در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۵۲ تصويب نمود:  
ماده يك – موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي آتش سوزي را بر اساس مقررات ونرخهاي تعيين شده در اين آيين نامه صادرنمايند.

ماده دو – حداقل نرخهاي حق بيمه مربوط به بيمه مستقيم آتش سوزي (تعرفه بيمه آتش سوزي ) به شرح زير تعيين ميشود:

قسمت اول – خطرات غير صنعتي (با ساختمان درجه يك )

محتويات (نرخهادرهزار)ساختمان (نرخهادرهزار)نام محل موردبيمه
۲۲آرايشگاه واماكن مشابه
۱۰,۷ادارات دفاتركاروبانكها
۲۲باشگاهها، هتلها، پانسيون
براساس مبلغ صورت وضعيت حداقل بيست درصدقيمت كامل ساختمان۰,۸بناهاي دردست ساختمان
۱/۸۱,۵بيمارستانهادرمانگاهها
۴۴پمپ بنزين
۲,۵۲,۵تأتر ، كافه تريا، كاباره و اماكن مشابه
۲,۵۲,۵تعميرگاه اتومبيل و لوازم الكتريك و مشابه
۳۲چاپخانه
۲,۵۲,۵حمام
۲,۵۲,۵داروخانه
۱,۰۰,۷دانشگاهها، مدارس
۳۳دوزندگي،لباسشوي،اطوكشي و موارد مشابه
۱۵۴سينما، ساختمان و سالن اطاق آپارات
۲۲فروشگاه لوازم اتومبيل و موارد مشابه
۲,۵۲,۵فروشگاههاي بزرگ و سوپر ماركت
۲۲كتابفروشي و لوازم تحرير فروشي
۲۲فروشگاههاي ديگر
۲۰,۷كتابخانه
۴۴لباسشويي با استفاده از بنزين
۱۰,۶مساجد و بناهاي مذهبي
۱۰,۶منازل
۷۷نفت فروشي
۲۲نمايشگاه از هر قبيل
۲۲كارگاه اشياء فلزي
۵۵كارگاه اشياه چوبي
۳۳كارگاههاي ديگر

قسمت دوم – خطرات صنعتي (با ساختمان درجه يك ) بدون تفكيك ساختمانها و محتويات

نرخهادرهزارنام محل موردبيمه
۷/۱كارخانه آبجوسازي
۵/۱كارخانه نوشابه هاي غير الكلي
۵/۲كارخانه آجرسازي
۴كارخانه آرد با تهويه
۶كارخانه آرد بدون تهويه
۲كارخانه ابريشم طبيعي و نوفان
۶كارخانه چوب بري ،اره كشي
۲/۲كارخانه اشياء شيشه اي و بلور
۵/۱كارخانه اشياء چدني و ريخته گري
۲كارخانه باطري سازي
۲كارخانه بخاري و چراغ خوراك پزي و مشابه آن
۵/۱كارخانه برق
۳كارخانه برنج پاك كني
۲كارخانه بريكت سازي (زغال فشرده )
۵/۲كارخانه پرده كركره
۲كارخانه پشم شيشه
۵/۳كارخانه پلاستيك سازي
۵/۳كارخانه پنبه پاك كني
۲/۲كارخانه پودر رختشويي
۵/۴كارخانه تخته سه لايي
۵/۴كارخانه تخته سه لايي فشرده و فيبر
۳كارخانه تشك سازي
۲/۲كارخانه تقطير الكل و مشروبات الكلي
۲كارخانه تلفن سازي ، كنتور سازي
۵/۲كارخانه جوراب بافي
۵/۲كارخانه چاپ نقش پارچه و خشك كردن آن
۳/۲كارخانه چاي
۵/۲كارخانه چاي مخلوط كني
۵/۲كارخانه چرمسازي طبيعي
۵/۴كارخانه چوب سازي
۲كارخانه چيني سازي و كاشي سازي
۵/۲كارخانه خشكبارشويي
۵/۲كارخانه داروسازي
۶كارخانه دانلو پيلو و اسفنج و مشابه آن
۲/۲كارخانه دخانيات
۵/۳كارخانه دگمه سازي
۸/۱كارخانه دوچرخه سازي و تختخواب و كالسكه سازي
۴كارخانه رنگ
۵/۲كارخانه روغن كشي
۸/۱كارخانه ريسندگي و بافندگي
۲كارخانه ريسندگي
۵/۲كارخانه زيپ سازي
۱كارخانه سنگ بري
۲/۱كارخانه سيمان
۲كارخانه شكلات و بيسكويت و آدامس
۳كارخانه شمع سازي
۲كارخانه شيشه سازي (جام )
۵/۲كارخانه صابون سازي
۳/۵كارخانه صفحه گرامافون
۵/۲كارخانه عطر و ادكلن ، خميردندان ،خميرريش ،رنگ مو ، فيكساتور
۸/۱كارخانه فرش ماشيني
۵/۲كارخانه قالي شويي
۲كارخانه قطعات يدكي وسائل نقليه
۵/۱كارخانه قند
۵/۲كارخانه كارتن و مقوا
۵كارخانه و كارگاه اسفالت
۵/۲كارخانه كاغذسازي
۲كارخانه كاموا و قرقره
۷كارخانه كبريت سازي
۳كارخانه كش بافي
۴كارخانه كفش دوزي
۵/۱كارخانه تهيه كمپوت ، كنسرو ، مربا و ترشي
۳كارخانه گوني بافي
۲كارخانه لاستيك سازي (وسائط نقليه )
۵/۱كارخانه لامپ سازي
۵/۲كارخانه لباس دوزي ،پيراهن دوزي
۵/۱كارخانه لبنيات سازي (شيروماست و بستني و مشابه و متعلقات آن )
۳كارخانه لينولئوم ،مكالئوم ،فرش لاستيكي كف اطاق و امثالهم
۵/۲كارخانه لوازم بهداشتي (نواربهداشتي ،دستمال كاغذي و امثالهم )
۵/۲كارخانه لوازم تحرير
۲كارخانه لوله بركمن و كابل و لوازم الكتريكي (كليدو پريز)
۵/۲كارخانه ماكاروني سازي
۵/۲كارخانه تهيه مصنوعات آلومينيوم مانند در و پنجره و ظروف آلومينيومي
۵/۲كارخانه مصالح ساختماني (غير از چوب )
كارخانه مواد شيميايي:
۵/۳الف – مواد خطرناك
۵/۲ب – مواد كم خطر
۲كارخانه موادغذايي
۵/۱كارخانه مونتاژاتومبيل وكارخانه اتومبيل سازي واطاق اتومبيل وتراكتوروتانكر
۵/۲كارخانه مونتاژ راديو گرام تلويزيون و ضبط صوت
۳كارخانه نايلن سازي
۵/۴كارخانه موادنفتي غير از بنزين و نفت از قبيل وازلين ، گريس و قير و امثالهم
۳كارخانه نوار ضبط صوت
۲/۱كارخانه نورد لوله و مفتول و ميله آهني
۲كارخانه يخچال و كولر سازي و آبگرمكن
۵/۱كارخانه يخ سازي و سرد خانه با مصرف امونياك
۵/۲كارخانه يخ سازي با مصرف ساير مواد

قسمت سوم – انبارها و سراها بدون تفكيك ساختمانها و محتويات
الف – انبارهاي عمومي مدرن و مجهز به گارد آتش نشاني اختصاصي با ساختمان بتوني و صفافي صحيح ۱درهزار
ب – انبارهاي عمومي مجهز به وسائل آتش نشاني با ساختمان آجري و صفافي صحيح ۲ درهزار

ج – انبارهاي عمومي و سراهايي كه داراي شرائط مذكور نباشد بشرح زير:

۵/۳ درهزارانبارهاي عمومي و سراهاي درجه ۱
۵/۴ درهزارانبارهاي عمومي و سراهاي درجه ۲
۵/۵ درهزارانبارهاي عمومي و سراهاي درجه ۳
د – انبارهاي اختصاصي با وسائل آتش نشاني كافي براي كالاي خاص :
۱ درهزارآهن و آهن آلات
۵/۲ درهزارپارچه (الياف مصنوعي ، تركيبي و مخلوط )
۵/۲ درهزارپارچه نخي و طبيعي (الياف طبيعي )
۶ درهزارپنبه باز
۳ درهزارپنبه فشرده
۲ درهزارتوتون و مواد ساخته شده از آن و تنباكو
۵/۳ درهزارچوب (تخته ،الوار، هيزم ، تير، زغال )
۵/۲ درهزاردارو
۵/۲ درهزاردانه هاي نباتي
۵/۲ درهزارروغن و انواع چربيها
۱ درهزارسيمان
۵/۱ درهزارقند و شكر
۵/۲ درهزاركاغذ و مقوا
۵/۴ درهزاركبريت
۱ درهزارگندم در سيلو
۵/۱ درهزارگندم در غير سيلو
۳
 درهزار 
 مواد پلاستيكي و لاستيكي
۵/۴ درهزارمواد شيميايي خطرناك
۵/۲ درهزارنخ (الياف طبيعي )
۵/۲ درهزارنخ (الياف مصنوعي )
۳ درهزارساير كالاهاي پرخطر
۵/۱ درهزارساير كالاهاي كم خطر

هـ – انبارهاي اختصاصي با وسائل آتش نشاني كافي براي بيش از يك نوع كالا حق بيمه اينگونه انبارها براساس كالائيكه نرخ حق بيمه آن بيشتر است با رعايت نرخهاي مذكور در بند (د) تعيين خواهد شد.
ماده سه – نرخهاي مقرر در ماده دو اين آيين نامه براي بيمه نامه هايي است كه مدت اعتبار آنها يكسال باشد.
ماده چهار – حق بيمه براي بيمه نامه هايي كه مدت اعتبار آنها كمتر از يكسال باشد بشرح زير تعيين ميشود:

درصد حق بيمه سالانهطول دوره
۱۲براي مدت ده روزتاپانزده روز
۲۰براي مدت بيش از پانزده روز تا يك ماه
۳۰براي مدت بيش از يكماه تا دو ماه
۴۰براي مدت بيش از دو ماه و تا سه ماه
۵۰براي مدت بيش از سه ماه و تا چهار ماه
۶۰براي مدت بيش از چهار ماه و تا پنج ماه
۷۰براي مدت بيش از پنج ماه و تا شش ماه
۷۵براي مدت بيش از شش ماه و تا هفت ماه
۸۰براي مدت بيش از هفت ماه و تا هشت ماه
۸۵براي مدت بيش از هشت ماه و تا نه ماه
۹۰براي مدت بيش از نه ماه وتا ده ماه
۹۵براي مدت بيش از ده ماه و تا يازده ماه
۱۰۰براي مدت بيش از يازده ماه و تا دوازده ماه

ماده پنج – موسسات بيمه ميتوانند براي بيمه نامه هاي منازل و ساختمانهاي مسكوني كه مدت اعتبار آنها بيش از يكسال است در صورت وصول حق بيمه تمام مدت بطورنقدو يكجا حداكثر ۸ درصد در سال نسبت بمدت زائد بر يكسال تخفيف منظورنمايند.
ماده شش – نرخهاي مقرر در ماده دو اين يين نامه فقط براي خطرهاي آتش سوزي ،صاعقه و انفجار ميباشد.
ماده هفت – نرخهاي مقرر در ماده دو اين آيين نامه براي ساختمانهاي درجه يك تعيين شده است و در صورتيكه ساختمان مورد بيمه درجه يك نباشد نرخ حق بيمه برحسب نوع ساختمان بدون تفكيك موارد بيمه حداقل بيست و پنج درصد بيشتراز نرخهاي تعيين شده در ماده دو خواهد بود.
تبصره – منظور از ساختمان درجه يك ساختماني است كه ديوارهاي آن از آجر يا بتون وسقف آن از تيرآهن و آجر و يا بتون باشد و دسترسي وسائل آتش نشاني به آن به سهولت ممكن باشد.
ماده هشت – نرخهاي مقرر در ماده دو اين آيين نامه براي موارد بيمه خارج از منطقه تراكم خطر تعيين شده است ، در صورتيكه مورد بيمه در منطقه تراكم خطر واقع شده باشد نرخ حق بيمه حداقل يك در هزار بيشتر از نرخهاي تعيين شده در ماده دو خواهد بود.
تبصره – مناطق تراكم خطر توسط بيمه مركزي ايران تعآيين و به موسسات بيمه ابلاغ خواهد شد.
ماده نه – نرخهاي مقرر در بندهاي (ج ) و (د) و (هـ) قسمت سوم ماده دو اين آيين نامه براي كالا هايي است كه در انبارهاي مسقف نگهداري ميشوند، در صورتيكه كالا درانبارهاي غير مسقف نگهداري شود نرخ حق بيمه نيم در هزار بيشتر از نرخهاي تعيين شده خواهد بود.
ماده ده – تعيين درجه هر يك از انبارها و سراهاي موضوع بند (ج ) قسمت سوم ماده دو اين آيين نامه و همچنين تشخيص موقعيت آنها از لحاظ تراكم خطر توسط بيمه مركزي ايران انجام شده و براي اجراء به موسسات بيمه ابلاغ خواهد شد.
ماده يازده – موسسات بيمه مجاز به صدور بيمه نامه آتش سوزي بانرخي كمتر ازنرخهاي مقرر در اين آيين نامه نيستند مگر در موارد خاص و يا جلب موافقت قبلي بيمه مركزي ايران .
ماده دوازده – در موارديكه نرخ حق بيمه در اين آيين نامه تعيين نشده است موسسات بيمه موظفند پس از جلب موافقت بيمه مركزي ايران در مورد نرخ بصدور بيمه نامه مبادرت نمايند.
ماده سيزده – نرخهاي خطرهاي اضافي بشرح زير تعيين ميشود:

نرخ درهزارخطرات اضافي
۷/۰زلزله در مناطق زلزله خيز شديد
۳/۰زلزله در مناطق زلزله خيز خفيف
۳/۰سيل
۲/۰طوفان
۲/۰سقوط هواپيما و يا قطعات هواپيما در مناطق نزديك فرودگاه
۰۵/۰سقوط هواپيما و يا قطعات هواپيما در مناطق دور از فرودگاه
۴/۰ضايعات آب و برق با فرانشيز دو هزار ريال
۶شكست شيشه كه ناشي از آتش سوزي نباشد با فرانشيز ۱۵ درصد

ماده چهارده – انواع مواد شيميايي خطرناك مذكور در اين آيين نامه توسط بيمه مركزي ايران تعيين و به موسسات بيمه ابلاغ خواهد شد

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها