آیین نامه شماره ۳۳
تعرفه بیمه بدنه

253

آیین نامه شماره ۳۳

تعرفه بیمه بدنه

ماده یک – موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه های بدنه اتومبیل را براساس حق بیمه های زیر صادر نمایند:

حداقل نرخ حق بیمه بدنه اتومبیلهای سواری

ردیفحداکثر تعهدات مالی
مشخصات خودرو
تا ۱۰ میلیون ریالمازاد بر ۱۰ میلیون ریالمازاد بر ۲۰ میلیون ریالمازاد بر ۳۰ میلیون ریال
۱کمتر از ۴ سیلندر۱/۱۴/۱۸/۱۲/۲
۲۴ سیلندر۲/۱۶/۱۲۴/۲
۳۴ سیلندر به بالا۴/۱۸/۱۲/۲۶/۲

  حداقل نرخ حق بیمه بدنه اتومبیلهای حمل مسافر بر حسب ارزش وسیله

ردیفمشخصات خودرونرخموارد استفاده وسیله نقلیه
۱مینی بوس با ظرفیت ۲۱ نفر۳ درصدرفت و آمد های عمومی شهری – بین شهری و خارج از شهر (پلاک کرایه )
۵/۲ درصدجابجایی کارکنان – دانشجویان – محصلین (پلاک شخصی – دولتی )
۲اتوبوس با ظرفیت بیش از ۲۱ نفر۵/۳ درصدرفت و آمدهای عمومی شهری – بین شهری و خارج از شهر (پلاک کرایه )
۳ درصدجابجایی کارکنان – دانشجویان – محصلین (پلاک شخصی – دولتی )

حداقل حق بیمه بدنه انواع موتورسیکلت بر حسب ارزش وسیله نقلیه

ردیفمشخصات خودرومیزان حق بیمه (به ریال )
۱موتور گازی۱۰۰۰۰
۲موتورسیکلت های تک سیلندر و دو سیلندر۲۵۰۰۰ با ارزش پانصد هزارریال

تبصره : چنانچه ارزش موتورسیکلت ردیف ۲ متجاوز از پانصد هزار ریال باشد مازاد بر آن معادل ۳ درصد ارزش مورد بیمه بعلاوه ۲۵۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماشینهای راهسازی و کشاورزی

ردیفمشخصات خودرومیزان حق بیمه (به ریال )
۱غلطک – کمپاین – میکسر – اسکریپر۱%
۲بولدوزر – لودر چرخ زنجیری – گریدر- بیل مکانیکی – تراکتور لیف تراک – فنیشر (پخش آسفالت )۵/۱%
۳لودر چرخ لاستیکی – دمپر۲%

حداقل نرخ بیمه بدنه انواع بارکش بر حسب ارزش وسیله نقلیه

انواع یدکنرخ درصدمشخصات خودرو (میزان بار)ردیف
۵/۱حداکثر تا دو تن (وانت )۱
اطاق بار کانتینر (چوبی فلزی ) – کمپرسی جراثقال۵/۲حداکثر پنج تن (کامیونت )۲
تانکر – حمل شیشه کپسول گاز – حمل مرغ و سردخانه دار۵/۳
اطاق باری معمولی – تانکر حمل شیر, روغن نباتی مایع , غلات – بونکر سیمان – جراثقال دار- تریلر (کفی) لبه دار فابریک و غیره۲بیش از پنج تن کامیون با انواع (یدک)۳
اطاق کمپرسی – یخچال دار – کانتینردار(چادری فلزی ) – میکسردار – حمل کپسول گاز – تانکر مخصوص نفت – گازوئیل۵/۲
تانکر مخصوص بنزین و نفت جت۳
تریلر (کفی )۷/۱
تانکر مخصوص گاز و مواد اسیدی۵/۳

ماده ۲- در صورت عدم وجود خسارت در سال اول ۲۵ درصد, در سال دوم ۳۵ درصد, در سال سوم ۴۵ درصدو در سال چهارم و بعد از آن ۶۰ درصد تخفیف جهت بیمه گذار منظور خواهد شد.  
ماده ۳- حق بیمه اتومبیلهای سواری (شخصی – دولتی ) و انواع کرایه ها که بیش از ۱۰ سال از ساخت آنها گذشته باشد سالی ۵% حق بیمه مقرر بعنوان حق بیمه اضافی به مبلغ مزبور اضافه می گردد.
ماده ۴- حق بیمه اتومبیلهای سواری کرایه و تاکسی به میزان ۵۰ درصد واتومبیلهای ویژه آژانس و تعلیم رانندگی و کرایه خطی به میزان ۴۰ درصد اضافه نرخ دریافت می شود.          
ماده ۵- حق بیمه اتومبیلهایی که دارای وسایل اضافی هستند مانند : آمبولانس , ماشینهای آتش نشانی , حمل خون , آزمایشگاه های سیار, فرستنده های سیارو … باستثنا اتومبیلهای سواری به شرح ذیل می باشد:     
۱- حق بیمه وسیله نقلیه که حسب مورد و نوع و سیستم آن براساس تعرفه خودروهای مشابه محاسبه خواهد شد.
۲- حق بیمه لوازم و وسایل اضافی که براساس ۳ درصد ارزش لوازم و وسایل مذکور محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده ۶- تخفیفات گروهی برای مواردی که تعداد بیمه نامه         :
الف – از ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه باشد برابر ۱۵ درصد.       
ب – بیش از ۱۰۰ دستگاه باشد نسبت به مازاد ۲۰ درصد میباشد.          
ماده ۷- در صورتیکه پوشش بیمه ای محدود به یک و یا چند خطر موضوع بیمه باشد حق بیمه به ترتیب زیر تعیین میگردد.
۱/۷- آتش سوزی (خسارات جزیی و کلی ) ۱۵ درصد حق بیمه  
۲/۷- سرقت (خسارات جزیی و کلی ) ۲۵ درصد حق بیمه         
۳/۷-حادثه (خسارات جزیی و کلی ) ۷۰ درصد حق بیمه          
۴/۷- فقط خسارات جزیی برای تمام خطرات تحت پوشش ۷۰ درصد حق بیمه      
۵/۷- فقط خسارات کلی برای تمام خطرات تحت پوشش ۷۰ درصد حق بیمه        
ماده ۸- در صورتیکه بیمه گذار خسارت را بعنوان فرانشیز به عهده بگیرد شرکت بیمه میتواند متناسب با مبلغ تعهد شده در حق بیمه های تعیین شده تخفیف اعمال نماید. حداقل فرانشیز ده درصد می باشد.        
ماده ۹- شرکت های بیمه موظفند آمار حق بیمه خسارات به تفکیک هر استان را به بیمه مرکزی ایران ارسال نمایند.
ماده ۱۰- شرکت های بیمه موظفند از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ بیمه نامه های بدنه اتومبیل را براساس این تعرفه صادر نمایند

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها