آيين نامه شماره ۳۳
تعرفه بیمه بدنه

آيين نامه شماره ۳۳

تعرفه بیمه بدنه

ماده يك – موسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هاي بدنه اتومبيل را براساس حق بيمه هاي زير صادر نمايند:

حداقل نرخ حق بيمه بدنه اتومبيلهاي سواري

رديفحداكثر تعهدات مالي
مشخصات خودرو
تا ۱۰ ميليون ريالمازاد بر ۱۰ ميليون ريالمازاد بر ۲۰ ميليون ريالمازاد بر ۳۰ ميليون ريال
۱كمتر از ۴ سيلندر۱/۱۴/۱۸/۱۲/۲
۲۴ سيلندر۲/۱۶/۱۲۴/۲
۳۴ سيلندر به بالا۴/۱۸/۱۲/۲۶/۲

  حداقل نرخ حق بيمه بدنه اتومبيلهاي حمل مسافر بر حسب ارزش وسيله

رديفمشخصات خودرونرخموارد استفاده وسيله نقليه
۱ميني بوس با ظرفيت ۲۱ نفر۳ درصدرفت و آمد هاي عمومي شهري – بين شهري و خارج از شهر (پلاك كرايه )
۵/۲ درصدجابجايي كاركنان – دانشجويان – محصلين (پلاك شخصي – دولتي )
۲اتوبوس با ظرفيت بيش از ۲۱ نفر۵/۳ درصدرفت و آمدهاي عمومي شهري – بين شهري و خارج از شهر (پلاك كرايه )
۳ درصدجابجايي كاركنان – دانشجويان – محصلين (پلاك شخصي – دولتي )

حداقل حق بيمه بدنه انواع موتورسيكلت بر حسب ارزش وسيله نقليه

رديفمشخصات خودروميزان حق بيمه (به ريال )
۱موتور گازي۱۰۰۰۰
۲موتورسيكلت هاي تك سيلندر و دو سيلندر۲۵۰۰۰ با ارزش پانصد هزارريال

تبصره : چنانچه ارزش موتورسيكلت رديف ۲ متجاوز از پانصد هزار ريال باشد مازاد بر آن معادل ۳ درصد ارزش مورد بيمه بعلاوه ۲۵۰۰۰ ريال خواهد بود.

ماشينهاي راهسازي و كشاورزي

رديفمشخصات خودروميزان حق بيمه (به ريال )
۱غلطك – كمپاين – ميكسر – اسكريپر۱%
۲بولدوزر – لودر چرخ زنجيري – گريدر- بيل مكانيكي – تراكتور ليف تراك – فنيشر (پخش آسفالت )۵/۱%
۳لودر چرخ لاستيكي – دمپر۲%

حداقل نرخ بيمه بدنه انواع باركش بر حسب ارزش وسيله نقليه

انواع يدكنرخ درصدمشخصات خودرو (ميزان بار)رديف
۵/۱حداكثر تا دو تن (وانت )۱
اطاق بار كانتينر (چوبي فلزي ) – كمپرسي جراثقال۵/۲حداكثر پنج تن (كاميونت )۲
تانكر – حمل شيشه كپسول گاز – حمل مرغ و سردخانه دار۵/۳
اطاق باري معمولي – تانكر حمل شير, روغن نباتي مايع , غلات – بونكر سيمان – جراثقال دار- تريلر (كفي) لبه دار فابريك و غيره۲بيش از پنج تن كاميون با انواع (يدك)۳
اطاق كمپرسي – يخچال دار – كانتينردار(چادري فلزي ) – ميكسردار – حمل كپسول گاز – تانكر مخصوص نفت – گازوئيل۵/۲
تانكر مخصوص بنزين و نفت جت۳
تريلر (كفي )۷/۱
تانكر مخصوص گاز و مواد اسيدي۵/۳

ماده ۲- در صورت عدم وجود خسارت در سال اول ۲۵ درصد, در سال دوم ۳۵ درصد, در سال سوم ۴۵ درصدو در سال چهارم و بعد از آن ۶۰ درصد تخفيف جهت بیمه گذار منظور خواهد شد.  
ماده ۳- حق بيمه اتومبيلهاي سواري (شخصي – دولتي ) و انواع كرايه ها كه بيش از ۱۰ سال از ساخت آنها گذشته باشد سالي ۵% حق بيمه مقرر بعنوان حق بيمه اضافي به مبلغ مزبور اضافه مي گردد.
ماده ۴- حق بيمه اتومبيلهاي سواري كرايه و تاكسي به ميزان ۵۰ درصد واتومبيلهاي ويژه آژانس و تعليم رانندگي و كرايه خطي به ميزان ۴۰ درصد اضافه نرخ دريافت مي شود.          
ماده ۵- حق بيمه اتومبيلهايي كه داراي وسايل اضافي هستند مانند : آمبولانس , ماشينهاي آتش نشاني , حمل خون , آزمايشگاه هاي سيار, فرستنده هاي سيارو … باستثنا اتومبيلهاي سواري به شرح ذيل مي باشد:     
۱- حق بيمه وسيله نقليه كه حسب مورد و نوع و سيستم آن براساس تعرفه خودروهاي مشابه محاسبه خواهد شد.
۲- حق بيمه لوازم و وسايل اضافي كه براساس ۳ درصد ارزش لوازم و وسايل مذكور محاسبه و دريافت خواهد شد.
ماده ۶- تخفيفات گروهي براي مواردي كه تعداد بيمه نامه         :
الف – از ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه باشد برابر ۱۵ درصد.       
ب – بيش از ۱۰۰ دستگاه باشد نسبت به مازاد ۲۰ درصد ميباشد.          
ماده ۷- در صورتيكه پوشش بيمه اي محدود به يك و يا چند خطر موضوع بيمه باشد حق بيمه به ترتيب زير تعيين ميگردد.
۱/۷- آتش سوزي (خسارات جزيي و كلي ) ۱۵ درصد حق بيمه  
۲/۷- سرقت (خسارات جزيي و كلي ) ۲۵ درصد حق بيمه         
۳/۷-حادثه (خسارات جزيي و كلي ) ۷۰ درصد حق بيمه          
۴/۷- فقط خسارات جزيي براي تمام خطرات تحت پوشش ۷۰ درصد حق بيمه      
۵/۷- فقط خسارات كلي براي تمام خطرات تحت پوشش ۷۰ درصد حق بيمه        
ماده ۸- در صورتيكه بیمه گذار خسارت را بعنوان فرانشيز به عهده بگيرد شركت بيمه ميتواند متناسب با مبلغ تعهد شده در حق بيمه هاي تعيين شده تخفيف اعمال نمايد. حداقل فرانشيز ده درصد مي باشد.        
ماده ۹- شركت هاي بيمه موظفند آمار حق بيمه خسارات به تفكيك هر استان را به بيمه مركزي ايران ارسال نمايند.
ماده ۱۰- شركت هاي بيمه موظفند از تاريخ ۱/۱/۱۳۷۴ بيمه نامه هاي بدنه اتومبيل را براساس اين تعرفه صادر نمايند

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها