آیین نامه شماره ۱۴
ضمانت اجرای عدم رعایت آیین نامه ها و نرخ

253

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۳۵۳,۵.۱۳ تصویب نمود:

هرگاه موسسه بیمه ای در صدور بیمه نامه ای نرخ های معین و مقررات مربوط در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه را رعایت ننماید, بیمه مرکزی ایران علاوه بر اقدامات معمول و متداول دیگری که بعمل می آورد , میتواند تا نود درصد کارمزد اتکایی اجباری آن بیمه نامه را نیز تقلیل دهد.

نوشته های مرتبط

آیین نامه شماره ۷
مکمل :
نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن و تعیین میزان کارمزد و حق بیمه

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ بمنظور تکمیل آیین نامه های شماره ۱ (نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت…

دیدگاه‌ها