آراء وحدت رویه مرتبط با بیمه

images
شماره رایتاریخ صدورموضوعسند رای
۸۰۶۱۳۹۹/۱۲/۲۵عدم تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت به راننده مقصر فاقد گواهینامهدریافت
۸۰۴۱۳۹۹/۱۰/۰۲عدم مسئولیت واردکننده صدمه اولیه، پزشک یا پرستار در جراحات ناشی از اعمال جراحیدریافت
۷۸۱۱۳۹۸/۰۸/۰۸لزوم تسری و تعمیم حکم مقرر در ماده ۶۵ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ در خصوص بیمه ‌نامه‌ های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۹ که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارت بدنی راننده پرداخت نگردیده – مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۲۶دریافت
۷۴۰۱۳۹۴/۰۱/۱۸تعیین دیه از بین رفتن طحالدریافت
۷۳۴۱۳۹۳/۰۷/۲۲پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی از سوی صندوق تامین خسارت های بدنیدریافت
۶۹۱۱۳۸۵/۰۷/۱۱چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود .دریافت
۶۸۳۱۳۸۴/۱۰/۱۳نصف شدن دیه و ارش بانوان چنانچه مجموع دیه و ارش بیش از یک سوم شوددریافت
۶۱۹۱۳۷۶/۰۸/۰۶تعیین دیه شکستگی استخوان (ممنوعیت تعیین دیه و ارش مازاد بر سقف قانونی)دریافت

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها