آراء دیوان عدالت اداری، مرتبط با بیمه

شمارهتاریخموضوعتوضیحاتمشاهده
4321396/05/10ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 9253ـ 1390/7/9 سازمان امور مالياتي کشور (ماليات بر ارزش افزوده به بيمه تکميلي درمان)دیدن
279۱۴۰۰/۲/۲۸محدود کردن کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی به حقوق بگیرشماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۱دیدن

نوشته های مرتبط

تأثیر بیمه در کاهشِ نابرابری اجتماعی

الفتی:
صنعت بیمه خود باید آماده ایفای چنین وظیفه­ ای باشد. پشتیبانی از اجتماع و هر چه بیشتر پایدار کردن آن الگوی ذاتی کار بیمه­ گری است. به علاوه مطالعات نشان می­دهد که نابرابری بر رشد اقتصادی به شدت تأثیر منفی می ­گذارد.

دیدگاه‌ها