آراء دیوان عدالت اداری، مرتبط با بیمه

شمارهتاریخموضوعتوضیحاتمشاهده
۴۳۲۱۳۹۶/۰۵/۱۰ابطال قسمتي از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ـ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالياتي کشور (ماليات بر ارزش افزوده به بيمه تکميلي درمان)دیدن
۲۷۹۱۴۰۰/۲/۲۸محدود کردن کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی به حقوق بگیرشماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۱دیدن

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها