کارشناس صدور بیمه های مسئولیت

  • تهران
  • تهران

شرکت بیمه

یکی از شرکت های بیمه برای تکمیل کادر کارشناسی خوددر ستاد نیاز به دو نفر کارشناس صدور بیمه های مسئولیت با مشخصات زیر دارد:

۱- سابقه کار: حداقل سه سال در یکی از شرکت های بیمه

۲- جنسیت: آقا یا خانم فرقی نمی کند.

۳- سایر: دارای روحیه هدایتگری و تعامل

برای درخواست پذیرش این کار، مشخصات‌تان را ایمیل کنید به admin@sib.social

برای درخواست پذیرش این کار، مشخصات‌تان را ایمیل کنید به admin@sib.social

تماس با ما

شرکت بیمه

فرصت‌های شغلی مرتبط