• فرهاد عظیمی

  عضو
  29 آذر 1400 در 12:06 بعد از ظهر

  تبصره سه ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 می گوید:

  تبصره ۳ ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

  تبصره 4 هم در راستای تعریف خودروی نامتعارف چنین گفته است:

  تبصره ۴ ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد.

  این مکانیزم یعنی محدود کردن مسئولیت مسبب حادثه، «تحدید مسئولیت» نامیده می شود و در مقررات کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

  پس اگر شما با یک خودرو غیرمتعارف تصادف کنید و خسارت مالی به آن خودرو وارد شود، مسئولیت شما محدود است و کل خسارت بر عهده شما نیست. بیمه گران هم سال گذشته در سندیکا توافق کردند که خودروی دنا پلاس را ملاک محاسبه قرار دهند.

  اما بخش دیگر خبر که می گوید دارندگان خودروی های نامتعارف باید بیمه نامه بدنه داشته باشد، اگر منظور اجباری بودن بیمه نامه بدنه است، اینطور نیست. چنین اجبار قانونی ای وجود ندارد.