• محمد جواد کدخدازاده

    عضو
    29 آذر 1400 در 8:16 قبل از ظهر

    استاد عزیزم بسیار سپاسگزارم

    با این موارد با توجه به متن و عنوان کلوز تعهد شرکت صرفا” در خصوص کارکنان بوده و مطالبات از محل این کلوز قابل جبران نیست. فقط یه مورد در خصوص تبصره دو مطرح است که در متن تبصره دو به (شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.) اشاره شده که در این خصوص تا اون جای که من از متن کلوز شرکت های دیگه اطلاع دارم هیچکدام تبصره دو را پوشش نمی دهند و در عنوان همه به تبصره یک اشاره شده ، در نهایت این که در تبصره دو اشاره شده شرکت های بیمه موظفند ، به چه صورتی باید مطالبات شخص ثالث جبران شود .

    ممنونم