• مهدی حمدی منش

    عضو
    28 آذر 1400 در 3:14 بعد از ظهر

    واییییییییییییییییییی!!!!!!!!! 😰

    یا هک شدی یا بلوکه. به نظرم به خاطره تحریم صرافی حسابت رو بلوکه کرده. مگه بدون فیلتر شکن وارد شدی؟