• فرهاد عظیمی

    عضو
    28 آذر 1400 در 1:09 بعد از ظهر

    کاملاً با این نظر موافقم. ما یک نمونه در بیمه پارسیان داشتیم. داستان بدین شرح بود که کارگر در حال انجام فعالیت بود. در فاصله چند ده متری او کارگران دیگر انفجاری انجام داده بودند و کارگر قصه ما باشنیدن صدای انفجار دچار ایست قلبی شده بود. در این حادثه علت این ایست قلبی صدای انفجار تشخیص داده شد و مرتبط با کار موضوع بیمه و بیمه گر خسارت داد ولی سوالی در این گفتمان طرح شده از این نوع نیست. در این گفتمان چنین مطرح شده که «کارگر پس از حضور در محل ساختمان جهت انجام کار اعلام میدارن که حالشون خوب نیست و تا رسیدن اورژانس متاسفانه فوت میکنن .»