• فرهاد عظیمی

  عضو
  9 آبان 1399 در 10:51 قبل از ظهر

  در تکمیل توضیحات سرکار خانم شرفی و برای روشن تر شدن موضوع باید گفت که این کلوز یا همان شرط (Both to Blame Collision Clause) که در بند سه کلوز های A ، B و C بیمه های باربری آمده به خاطر وجود شرطی با همین اسم در بارنامه های دریایی است. به عبارت دیگر در بارنامه های دریایی با درج این بند مقرر شده که اگر به علت سهل انگاری ( نه تقصیر سنگین) تصادفی بین دو کشتی رخ بدهد مالک کشتی حمل کننده کالا در مقابل صاحب کالا مسئولیتی به پرداخت خسارت ندارد. حتی در مقابل کشتی مقابل هم مسئولیتی ندارد و جالب اینکه صاحب کالا باید خسارت کشتی مقابل را بدهد. (بیان ساده- صاحب کشتی به صاحب کالا می گوید می خواهی بارت را حمل کنم؟ پس باید قبول کنی که اگر با کشتی دیگری تصادف کردم هم خودت از من خسارت نخواهی و هم خسارت کشتی مقابل را به جای من تو بدهی، مگر اینکه من مرتکب تقصیر سنگین شده باشم).
  حالا تصور کنید کالای ما توسط یک کشتی در حال حمل است و به علت بی احتیاطی (و نه تقصیر سنگین) با یک کشتی دیگر تصادف می کند و نه تنها کل بار ما از بین می رود بلکه کشتی مقابل نیز آسیب می بیند. در این حادثه فرض کنید کشتی حمل کننده کالای ما هفتاد درصد و کشتی مقابل سی درصد مقصر شناخته می شود. در حالت عادی ما می توانستیم هفتاد درصد خسارت وارد به بار خودمان را از کشتی حمل کننده بگیریم ولی با بودن این شرط یعنی (Both to Blame Collision Clause) در بارنامه نمی توانیم بگیریم. تازه هفتاد درصد خسارت وارد به کشتی مقابل را هم ما باید پرداخت کنیم. ( البته با توجه به تقصیر سی درصدی کشتی مقابل بحث تهاتر هم پیش میاید که برای پیچیده نشدن بحث وارد نمی شویم).
  تا اینجا گفتیم که این شرط در بارنامه های دریایی وجود دارد و دیدیم که مزایای آن به صاحبان کشتی و حمل کنندگان می رسد. اما این شرط در بیمه نامه چیست و چه کاربردی دارد؟
  این شرط در بیمه نامه می گوید ای صاحب کالا با توجه به اینکه با وجود آن شرط در بارنامه تحت شرایطی نه تنها نمی توانی خسارت کالای خودت را از حمل کننده بگیری بلکه باید خسارت طرف مقابل را هم بدهی، در جریان باش که من به جای تو آن ها را بر عهده می گیرم اما یک شرط دارم و آن اینکه اگر چنین شرایط پیش آمد، حتما مرا سریع مطلع کن تا شاید بتوانم ثابت کنم که حادثه به دلیل تقصیر سنگین بوده است تا هم تو و هم خودم را از این خسارت مبرا کنم.