• امیرحسین خداپناهی

  عضو
  5 آبان 1399 در 11:50 قبل از ظهر

  بله حتما

  پوشش حذف ماده 10 صرفا مربوط به خسارت جزئی بوده و در خسارت کلی کاربردی ندارد به طور مثال در نظر بگیرید بیمه گذار خودرو پژو 405 خود را به ارزش روز 1،000،000،000 ریال بیمه و پوشش حذف ماده 10 را نیز خریداری می نماید .

  حدود چند ماه پس از صدور بیمه نامه به خسارت خورده و ارزیابان، خسارت ایشان را 10،000،000 ریال ارزیابی می نمایند.هنگام وقوع خسارت نیز ارزش روز وسیله نقلیه ایشان 1،300،000،000 ریال می باشد.

  در محاسبات خسارت پرداختی با توجه به اینکه ایشان پوشش حذف ماده 10 در خسارت جزئی را خریداری نموده اند ملاک ارزش مورد بیمه ایشان 1،000،000،000 ریال به اضافه 25% یعنی مبلغ 1،250،000،000 ریال می باشد.

  به بیان ساده تر اینکه در صورت وقوع خسارت اگر ارزش روز خودرو مورد بیمه تا مبلغ 1،250،000،000 ریال باشد بر روی مبلغ خسارت کسورات ماده 10 اعمال نمی گردد اما اگر بیشتر باشد خسارت بر مبنای 1،250،000،000 به ارزش روز مثلا 1،300،000،000 محاسبه و از خسارت کسر می گردد.

  حال در نظر بگیرید در مثال فوق خودرو دچار خسارت کلی گردد، در این حالت دیگر پوشش حذف ماده 10 تاثیری نداشته و ملاک محاسبه خسارت فقط ارزش خودرو در بیمه نامه می باشد.

  در پوشش افزایش ارزش وسیبه نقلیه نیز همین روال صورت می پذیرد با کمی تفاوت

  اول اینکه در پوشش افزایش سرمایه بیمه گذار میتواند درصد افزایش را 25% و یا 50% و یا 100% بنا به صلاحدید خود انتخاب نماید ولی در پوشش حذف ماده 10 فقط و فقط تا 25% امکان پذیر می باشد.

  تفاوت دوم در خسارت کلی می باشد

  در همان مثال بالا در نظر بگیرید خودرو دچار خسارت کلی شده ولی به جای پوشش حذف ماده 10 دارای پوشش افزایش ارزش وسیله نقلیه تا 25% بوده است .

  در این حالت ملاک محاسبه دیگر ارزش مندج در بیمه نامه ینی مبلغ 1،000،000،000 ریال نبوده و ملاک محاسبات و سرمایه بیمه شده مبلغ 1،250،000،000 ریال می باشد.

  به طور کلی می توان گفت این دو پوشش در خسارت جزئی یکسان عمل نموده لاکن در خسارت کلی متفاوت می باشد همچنین با توجه به اینکه درصد افزایش ارزش در پوشش افزایش ارزش وسیله نقلیه قابلیت انتخاب توسط بیمه گذار را دارد و در خسارت کلی نیز موثر است پوششی بهتر و کاملتر می باشد.