• امیرحسین خداپناهی

    عضو
    28 مهر 1399 در 11:50 بعد از ظهر

    تفاوت اصلی رو میتوان در خسارت کلی عنوان کرد

    در صورتی که مورد بیمه صرفا دارای پوشش حذف ماده ۱۰ باشد در صورت وقوع حادثه اگر سرمایه مورد بیمه تا ۲۵% افزایش یابد ماده ۱۰ روی خسارت محاسبه نمیگردد لاکن در پوشش افزایش وسیله نقلیه ملاک محاسبه و سرمایه مبلغ بیمه شده به اضافه درصد افزایش سرمایه در صورت افزایش ارزش خودرو در بازار می باشد