• سید اکبر احقاقی

  عضو
  27 مهر 1399 در 5:32 بعد از ظهر

  سلام وقت بخیر مستحضرید درحال حاضر خدمات بیمه بدنه اتومبیل محدود به پوشش های اصلی (شامل حادثه آتش سوزی و سرقت کلی) و پوشش های تبعی(شامل سرقت درجا،رنگ و اسید،شکست شیشه،نوسانات قیمت،ایام تعمیرات،بلایای طبیعی و…)است. پوشش هزینه تعمیرات گارانتی به چند دلیل بعنوان ریسک های قابل بیمه لحاظ نمی شود:

  ۱- بطور متعارف ریسک های خاص و خالص قابلیت اندازه گیری را دارند لذا بعلت نوسانات قابل توجه متغیر های اقتصادی و قیمت قطعات در بازار امکان اندازه گیری هزینه تعمیرات، قطعات و محاسبه نرخ صحیح وجود ندارد.

  ۲- امکان کنترل واقعی کیفیت قطعات خودرو های داخلی توسط نهاد ناظر ذیربط وجود ندارد.

  ۳-با در نظر گرفتن میانگین عمر استهلاک قطعات خارجی هزینه تعمیر و تامین قطعات دارندگان خودروهای خارجی با سن بالا به علت نوسانات نرخ ارز زیانده میباشد.

  ۴- بخش خصوصی نقش موثری در سیاست های خودروسازی کشور ندارد لذا هرگونه تصمیم در زمینه خودروسازان در جهت حفظ منافع خودرو ساز بوده لذا بخش خصوصی مثل شرکتهای بیمه متضرر خواهند شد.

  ۵- به نظر میرسد این طرح به دنبال کاهش هزینه سربار شرکت های خودروساز است.